Waarom is een jaarrekening opstellen belangrijk?

Afgelopen dinsdag mocht ik samen met mijn collega Annemieke een Ruitenburg University geven aan klanten over jaarrekeninglezen. De meest voorkomende vragen van die avond behandel ik in deze blog.

Waarom moet je een jaarrekening maken en voor wie?

De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van de jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming gevormd moet kunnen worden. Op basis van de jaarrekening kan jij ten eerste zelf een oordeel vormen over jouw bedrijf. Daarnaast raadplegen derden die informatie graag. Zo is betrouwbare informatie over de financiële gezondheid van je onderneming belangrijk voor aandeelhouders, toezichthouders, financiers, investeerders, crediteuren en de Belastingdienst. Op basis van de jaarrekening kunnen deze partijen de juiste financiële beslissingen nemen voor en over jouw onderneming.

Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit:

 • Balans
  Een overzicht van alle zakelijke bezittingen en schulden aan het begin en het einde van het boekjaar.
 • Winst- en verliesrekening
  Een overzicht van alle zakelijke opbrengsten en kosten over het boekjaar. Het saldo van de opbrengsten en kosten is winst of verlies.
 • Waarderingsgrondslagen
  In elke jaarrekening worden de belangrijkste grondslagen (basisregels) voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling vermeld, zodat er geen misverstanden ontstaan. Hier lees je of commerciële grondslagen worden toegepast, zoals voorgeschreven in de wet en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, of dat er is gekozen om aan te sluiten bij de fiscale grondslagen uit de wet op de vennootschapsbelasting.
 • Toelichting
  De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.
 • Kasstroomoverzicht (verplicht voor ondernemingen die als middelgroot te bestempelen zijn)
 • Kengetallen (niet verplicht)

Hoe groter je onderneming, des te meer financiële informatie er in het rapport vermeld moet worden.

Wanneer moet je de jaarrekening opstellen en deponeren?

Onder andere bv’s, nv’s en coöperaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Let hierbij op de termijnen: de jaarrekening 2018 moet uiterlijk 31 oktober 2019 zijn opgemaakt. Als de bestuurder ook aandeelhouder is, heb je vervolgens acht dagen om te publiceren na ondertekening van de jaarrekening.

Als niet alle aandeelhouders bestuurders zijn, heb je nog twee maanden om de jaarrekening in de algemene vergadering vast te stellen en na vaststelling binnen acht dagen te deponeren. Dit betekent dat in deze situatie deponering voor 31 december 2019 moet plaatsvinden.

Eenmanszaken en vennootschappen onder firma’s (vof’s) zijn niet verplicht een jaarrekening op te stellen en te deponeren.

Vanaf wanneer moet je digitaal deponeren?

Micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen moeten de jaarrekening digitaal bij de Kamer van Koophandel deponeren. Grote rechtspersonen moeten dat digitaal doen vanaf het boekjaar 2020. Digitaal deponeren wordt gedaan met behulp van Standard Business Reporting (SBR).

Wat zijn de gevolgen van te laat deponeren?

Als je volgens de wet moet deponeren en je je jaarrekening te laat deponeert kan je een boete krijgen. Daarnaast loop je het risico dat je bij faillissement persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder voor de schulden.

Is jouw jaarrekening 2018 nog niet klaar?

Neem contact op met je adviseur als het niet lukt alle gegevens op tijd aan te leveren. Hij of zij beoordeelt dan de gevolgen en kan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Jacqueline Steeneveld

Jacqueline Steeneveld

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer