Iedereen is een belastingontwijker…!

De laatste tijd is het hot nieuws in de fiscale wereld. De overheden van vrijwel alle landen zijn hard bezig om belastingontduiking en belastingontwijking uit te bannen. Inmiddels stellen banken ook hiervoor gedragscodes op. Voor belastingontduiking is dit zonder meer terecht: het ontduiken van belastingheffing is namelijk jezelf niet aan de wet houden. Dat is illegaal en moet dus worden bestraft en bestreden.

Wat is belastingontwijking?

Van belastingontwijking is niet echt een definitie beschikbaar. Bij belastingontwijking houdt men zich wel aan de wettelijke fiscale kaders, maar past men die zodanig toe dat er een voordeel uit ontstaat. Kenmerk van belastingontwijking is dat de opzet als voornaamste doel heeft een fiscaal voordeel te behalen. Zonder dit fiscale voordeel in bereik had je het wel op de normale manier gedaan, is de gedachte. Waar de één zich erg boos maakt over belastingontwijking, noemt de ander het veelal een vorm van slimmigheid.

Belastingoptimalisatie

Tenslotte is in de praktijk de term belastingoptimalisatie ontstaan. De gedachte hiervan is dat iemand bij een reeds voorgenomen zakelijke transactie enkel de fiscaal gunstigste weg wil bewandelen. Het fiscale voordeel is dan niet een hoofdkenmerk, maar een leuke bijzaak. De rechter heeft al meerdere keren voorop gesteld dat dit is toegestaan. De overheid vindt echter dat belastingoptimalisatie toch een beetje tegen belastingontwijking aanschurkt en daarom ook moet worden bestreden.

Schenking onder schuldigerkenning

De ervaring leert dat vrijwel iedereen in de categorie van belastingontwijker valt. Weinig mensen laten een fiscaal voordeeltje liggen als ze dit kunnen behalen. De veelgebruikte vorm van schenking onder schuldigerkenning is hiervan een goed voorbeeld. Door de schuldigerkenning krijgt de begunstigde feitelijk nog niets in handen en omgekeerd hoeft de schenker nog niets af te staan. Het warme gevoel dat bij een schenking hoort zal dan toch ver achterblijven bij de gedachte aan het behaalde voordeel in de toekomstige erfbelasting.

Rente eigen woning en Box 3

Ook gebeurt het geregeld dat iemand in december de rente op de eigenwoninglening voor de komende zes maanden vooruitbetaalt. Hierdoor kan een hoger aftrektarief worden benut. Daarnaast bereik je hierdoor een lager belast vermogen in Box 3, wat ook een belastingbesparing geeft. Zonder deze fiscale effecten is er geen enkele aanleiding de rente vooruit te betalen.

Om een verdere heffing van Box 3 te voorkomen, richten velen de laatste jaren een zogenaamd Fonds voor gemene rekening op om hun spaargelden in te storten. Als gevolg hiervan zakt de belastingheffing over dit spaargeld tot een bedrag dat overeenkomt met het werkelijk hierop behaalde rendement. Dit laatste is meestal de enige reden om zo’n fonds op te richten.

Btw en accijns

Tenslotte zal de gemiddelde vakantieganger op z’n buitenlandse vakantie belastingvrije of veel lager belaste aankopen hebben gedaan, zoals alcohol, sigaretten of parfum. Daarmee in de wetenschap de heffing van Nederlandse btw en accijnzen tot een illusie te maken.

Het aantal voorbeelden van belastingontwijking of belastingoptimalisatie is bijna eindeloos en bijna iedereen zal zich hierin herkennen als een gebruiker ervan. De meeste belastingbetalers zien een belastingheffing toch als een vorm van kosten. En wie kan nu niet voor een kostenbesparing zijn?

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer