Hoe zat het ook alweer met pensioen in eigen beheer?

De herfst is begonnen, nog even en we kijken weer terug op het afgelopen jaar. Ik wil nog iets verder terugkijken, namelijk naar 2017. Met veel ophef is in dat jaar de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gelanceerd. Zo tegen het einde van 2019 wordt deze wet weer belangrijk voor een groep mensen. Hoe zat het ook alweer?

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Voor 1 april 2017 had een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een onderneming de mogelijkheid om voor zichzelf een pensioenregeling af te sluiten in zijn eigen vennootschap. Door de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is de opbouw van pensioen in eigen beheer na die datum wettelijk niet meer toegestaan. Naast dit verbod geeft de wet een aantal mogelijkheden voor de bestaande voorzieningen. Zo kan een DGA ervoor kiezen om het pensioen:

  • met korting af te kopen;
  • om te zetten in een oudedagsvoorziening;
  • toch te laten staan.

Pensioen afkopen

Het afkopen van pensioen wil zeggen dat de DGA zijn pensioen in één keer geniet en hierover inkomstenbelasting moet betalen. Om dit iets aantrekkelijker te maken, ontvangt de DGA korting op de waarde van het pensioen, waardoor het te belasten bedrag lager wordt. Deze korting bedroeg 34,5% in 2017 en is in 2018 en 2019 verlaagd. Dit jaar ontvangt een DGA nog 19,5% korting.

Na afkoop staat er geen pensioenvoorziening meer op de balans en na afdracht van de inkomstenbelasting kan het netto bedrag uitgekeerd worden aan de DGA in privé of kan de DGA zijn schulden aan de vennootschap (deels) aflossen.

Pensioen omzetten in oudedagsvoorziening (ODV)

Een andere mogelijkheid is het omzetten van je pensioen in een oudedagsvoorziening. De waarde van het pensioen blijft dan wel op de balans staan, maar er gelden andere regels. Zo wordt bijvoorbeeld de rente aangepast van de verplichte 4% naar de werkelijke marktrente. De uitkering wordt niet uitgekeerd tot het overlijden van de DGA, maar in twintig jaar, ingaande uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook zijn de regels bij overlijden wat veranderd; de uitkering gaat altijd over op de erfgenamen en er ontstaat geen sterftewinst.

Pensioen in eigen beheer laten

Als laatste mogelijkheid kan je ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer te laten. Op dat moment blijven de huidige pensioenregels van toepassing. In deze situatie heb je te maken met verplichte regels om de pensioenvoorziening fiscaal te berekenen, zoals 4% rekenrente. Om dividend uit te mogen keren, moet je daarentegen rekening houden met de werkelijke waarde van het pensioen. Met de huidige lage rente is de waarde van het werkelijke pensioen hoger, waardoor minder snel dividend uitgekeerd kan worden.

Looptijd Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Waarom nu deze terugblik? Omdat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer een tijdelijke looptijd heeft. De DGA kan tot uiterlijk 31 december 2019 een keuze maken. Welke keuze het beste is, is voor iedere DGA anders. Dit hangt bijvoorbeeld af van de beschikbare liquide middelen in de vennootschap en welke inkomsten een DGA na de pensioendatum heeft.

Heb je als DGA nog een pensioen op je balans staan, laat je dan goed informeren welke mogelijkheid het beste past bij jouw situatie. Maak je geen keuze voor het einde van het jaar, dan blijft het pensioen in eigen beheer.

Dus voordat we gaan terugblikken en het tijd wordt voor de feestdagen, is het eerst nog tijd voor het pensioen in eigen beheer, voor het te laat is.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer