Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid; publiceer op tijd je jaarrekening

Bij de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (hierna: flexwet) eind 2015, zijn de termijnen voor publicatie van de jaarrekening van een bv bij de Kamer van Koophandel gewijzigd. In deze blog ga ik in op de spelregels die gelden voor een bv. Voor andere vennootschappen kunnen afwijkende regels gelden.

Hoe werkt het?

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een bv moet het bestuur een jaarrekening opstellen. Deze termijn kan door bijzondere omstandigheden worden verlengd met nog vijf maanden. Dat geeft het bestuur dus in totaal tien maanden voor het opmaken van de jaarrekening. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dan geldt 31 oktober als deadline.

Alle bestuurders moeten de jaarrekening ondertekenen. Vervolgens wordt deze aangeboden aan de algemene vergadering, die twee maanden de tijd heeft voor het vaststellen van de jaarrekening. Na vaststelling heeft het bestuur nog acht dagen om de jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste publicatiedeadline bij de Kamer van Koophandel is dan 31 december, omdat het totale traject van opmaken tot en met publiceren in totaal nooit langer mag zijn dan 12 maanden.

Bij de invoering van de flexwet is bepaald dat als alle bestuurder(s) ook aandeelhouder zijn, het opmaken van de jaarrekening tegelijkertijd de vaststelling van de jaarrekening inhoudt. In deze veelvuldig voorkomende situatie is de deadline voor het publiceren van de jaarrekening 8 november.

De deadlines op een rij

  • Deadline voor het opmaken van de jaarrekening: 31 oktober
  • Deadline voor het vaststellen van de jaarrekening: 31 december
  • Deadline voor publiceren van de jaarrekening: 8 november of 31 december

Kan ik afwijken van de termijnen?

De termijnen voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening zijn dwingend recht waarvan niet mag worden afgeweken in de statuten. Je mag in de statuten wel afwijken van de veronderstelling dat het opmaken tegelijkertijd het vaststellen van de jaarrekening inhoudt, als de aandeelhouders ook bestuurder zijn.

Bij veel statuten van 2016 of later zien we dat deze bepaling standaard is opgenomen door notarissen. Veel vennootschappen hebben echter nog statuten van 2015 of eerder. In dat geval is er niet veel te doen aan de inkorting van de termijn voor publicatie met twee maanden, tenzij je nog op korte termijn besluit de statuten te wijzigen.

Gevolgen niet of niet tijdig publiceren jaarrekening

Het niet of niet tijdig publiceren van de jaarrekening is een economisch delict, oftewel een strafbaar feit. De boete kan stevig zijn en bovendien – anders dan bij bijvoorbeeld een verkeersovertreding – krijg je een strafblad. Ook staat vast dat de betreffende bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld. Bij een onverhoopt faillissement van de vennootschap, is er dan een wettelijk vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur heeft geleid tot het faillissement. Daar mag je nog wel tegenbewijs tegen leveren, maar deze bewijslast is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Slaagt de bestuurder hier inderdaad niet in, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in de boedel.

De consequenties van niet of niet tijdig publiceren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel kunnen dus aanzienlijk zijn. Mijn advies: wees gewoon op tijd.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Jan-Pieter Bood

Jan-Pieter Bood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer