Drie voordelen van een open fonds voor gemene rekening (OFGR)

De belastingdruk op vermogen in box 3 is hoog door de lage werkelijke opbrengsten en de relatief hoge forfaitaire heffing. Overheveling van het vermogen naar een regime dat werkelijke opbrengsten belast kan daarom wenselijk zijn. Dit kan worden gerealiseerd met een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening (OFGR).

Voorwaarden voor oprichten bv

Aan het oprichten van een bv kleeft een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Voor oprichting van een bv moet de vermogensbezitter naar de notaris.
  • Bv’s hebben een publicatieplicht.
  • Er moeten een aantal formaliteiten worden gevolgd voor het weer terughalen van vermogen naar privé.

Voordelen OFGR

Met een OFGR kan je hetzelfde bereiken, maar ben je veel flexibeler.

  • Een OFGR kan zonder notariële akte worden aangegaan.
  • Een OFGR heeft, in tegenstelling tot een bv, geen publicatieplicht. Een eenvoudig overzicht van de transacties in een jaar en een opstelling van de bezittingen in het OFGR volstaat.
  • Voor het terughalen van vermogen is geen notariële akte vereist.

De OFGR en bv hebben beide als voordeel dat het vermogen niet meer in box 3 is belast, maar in box 2. Daar waar de vermogensbelasting wordt geheven over een fictief rendement, wordt bij een fonds alleen over de werkelijke inkomsten belasting betaald. De belastingheffing bedraagt 40% in 2019. Met de huidige rentestand, kan dat veel schelen.

Voorbeeld: omvang van het spaargeld € 100.000. Te ontvangen rente 0,1% (hoog ingeschat)

In 2019 geldt in box 3 een vrijstelling van € 30.360, waardoor € 69.640 belast is. De te betalen belasting bedraagt dan € 69.640 x 1,30% x 30% = € 271.

Het belastingtarief in box 2 bedraagt 40% over het daadwerkelijk rendement. De te betalen belasting bedraagt dan € 100.000 x 0,1% x 40% = € 40.

Snel verdiend!

Voorwaarden OFGR

Er zijn ook voorwaarden. Zo stelt de Belastingdienst de eis aan een OFGR dat er minimaal twee eigenaren zijn. Bovendien mag het kapitaal van een participant nooit meer dan 90% van het vermogen van de OFGR bedragen.

Is er al een bv, dan is het overhevelen van vermogen eenvoudig. Dit kan bijvoorbeeld door het storten van extra aandelenkapitaal, agio of informeel kapitaal. Al met al zijn er dus mogelijkheden om de belastingdruk op het vermogen in box 3 per 1 januari aanstaande te verlagen. Kom wel op tijd in actie, het jaar is zo voorbij!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer