Drie aandachtspunten bij het kopen van een onderneming

Sint heeft weer voet op Nederlandse bodem gezet en nog steeds verbaas ik mij over de onuitputtelijke portemonnee van de goedheiligman. Die is ook dit jaar weer onmisbaar om alle schoenen en schoorstenen te kunnen vullen. Wanneer je, net als Sinterklaas, goed in de slappe was zit, hoeven niet alle uitgaven zorgvuldig overwogen te worden. Dat blijkt ook wel uit zijn aankoopbeleid; hoeveel cadeaus belanden niet binnen no time op zolder, bij de kringloop of in de kliko?

Wanneer je er niet zo warmpjes bijzit heeft dat gevolgen voor je aankoopbeleid. Een euro kan je immers maar een keer uitgeven. Zeker bij grote uitgaven, zoals de aankoop van een onderneming, is ‘bezint eer ge begint’ een verstandig uitgangspunt. De volgende drie aandachtspunten moeten dan in ieder geval onderdeel zijn van je aankoopbeleid:

1. Weet wat je koopt

Dat lijkt een open deur. Toch blijkt in de praktijk dat vaak niet helder is wat er nu gekocht wordt. Enkele vragen die je jezelf kan stellen:

 • Koop je de aandelen in een vennootschap of de activa en passiva van een onderneming?
 • Vanaf welk moment zijn de resultaten voor jouw rekening?
 • Wat is het effect van de transactie op de belastingheffing?
 • Hoe reëel zijn de voorgespiegelde prognoses?
 • Hoe zit het met het personeel? Die goede verkoper wil je nog wel even behouden, maar een langdurig zieke werknemer vormt een mogelijk risico.
 • Welke bezittingen en schulden maken onderdeel uit van de transactie?
 • Wat is het niveau van het werkkapitaal? Als koper wil je niet binnen een week al geld bij moeten storten omdat de crediteuren niet betaald kunnen worden.
 • Hoe is de cultuur binnen de onderneming? Sluit die aan bij jou en/of bij de cultuur van je eigen onderneming?

2. Weet wat je betaalt

Als koper wil je vooral niet teveel betalen. Denk daarom goed na over de prijs die je over hebt voor een onderneming. De prijs die je bereid bent te betalen is onlosmakelijk verbonden met het eerste aandachtspunt. Bij de prijsbepaling hou je onder meer rekening met:

 • reële prognoses
 • de schulden die in een onderneming zitten
 • het aanwezige werkkapitaal.

Ook de risico’s die aan een onderneming verbonden zijn hebben invloed op de prijs die je betaalt. Wanneer een deel van de risico’s verlegd kunnen worden naar de verkoper via garanties in de koopovereenkomst en/of een earn-out regeling, dan ben je als koper waarschijnlijk bereid een hogere prijs te betalen.

3. Weet hoe je het financiert

Je kunt vaak niet in een keer de prijs van je aangekochte onderneming betalen, waardoor je op zoek moet naar financiering. Meestal loopt deze zoektocht parallel met de onderhandelingen met de verkoper. Die kan daar veelal ook iets in betekenen. Zo is het niet ongebruikelijk om een deel van de koopsom schuldig te blijven aan de verkoper (verkoperslening). Op deze manier wordt het bedrag dat je extern moet financieren lager. Daarnaast is het soms mogelijk om in de onderneming aanwezige middelen (een banksaldo of kredietfaciliteit) aan te wenden om een deel van de koopsom te voldoen.

Wanneer je een eerste bod op een onderneming doet weet je over het algemeen nog niet exact wat je koopt. Ook weet je dan vaak nog niet of je de koopsom kunt financieren. Het is daarom raadzaam om een bod altijd uit te brengen onder voorbehoud van een bevredigende uitkomst van het duediligenceonderzoek en onder voorbehoud van financiering. Tenzij je Sinterklaas bent natuurlijk.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Niels Baan

Niels Baan

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer