Nieuwbouwhuis en zonnepanelen: dit moet je weten

Samen met mijn vrouw heb ik onlangs een nieuwbouwhuis gekocht. Uit ervaring weet ik dat er veel komt kijken bij een verhuizing en dat de realisatie al snel duurder uitpakt dan begroot. Bij het maken van een begroting weeg je af waar je wel en geen geld aan wilt uitgeven. Tegenwoordig heeft bijna ieder nieuwbouwproject huizen met zonnepanelen. De zonnepanelen vormen een bijzondere post in je begroting, omdat je juist geld terugkrijgt. Het is velen van ons bekend dat je de btw op zonnepanelen kunt terugvragen. De meesten weten echter niet dat er sinds kort nog meer mogelijk is, wat je wellicht duizenden euro’s kan besparen!

Zonnepanelen en ondernemer voor de btw

Hoe zat het ook alweer? Bij het opwekken van energie lever je terug aan het net, waardoor je opbrengsten genereert. Bij het creëren van opbrengsten kom je in aanmerking voor het btw-ondernemerschap. Omdat de opbrengsten van zonnepanelen vaak minimaal zijn op jaarbasis, maar je wel de betaalde btw kunt terugvorderen op de investering, kun je een voordeel behalen.

Nieuwbouwhuis en oppervlakte

So what’s new? In het verleden heeft iemand geprobeerd de volledige btw op zijn huis terug te vorderen, met de stelling dat een huis zonder dak geen energie kan opwekken met zonnepanelen. Dit werd in eerste instantie niet getolereerd door de fiscus, maar uiteindelijk is die persoon toch deels in het gelijk gesteld door de rechter. Belangrijk hierbij was dat men het huis al deels in de btw-belaste sfeer gebruikte, waardoor hooguit door de plaatsing van de zonnepanelen het btw-belaste gebruik toenam. Het voordeeltje dat hierbij ontstond aan extra terug te vragen btw bedroeg: m2 zonnepanelen/(m2 zonnepanelen + m2 oppervlakte huis) * btw op het huis.

Ondanks het gunstige oordeel van de hoogste rechter is de Belastingdienst het hier overigens nog steeds niet mee eens. In de situatie dat het huis enkel is bestemd om in te wonen en het dak vol wordt gelegd met zonnepanelen, is ook geprobeerd een deel van de btw op de bouw van het huis in aftrek te brengen. Ook dit wil de Belastingdienst bestrijden, de zaken hierover liggen nog bij de rechter.

Tips terugvragen btw op zonnepanelen

Om niet achter het net te vissen als de rechter in de nu lopende zaken toch in het voordeel van de huiseigenaar beslist, is het te overwegen om toch een stukje btw-aftrek te claimen op de bouwkosten van de nieuwe woning. Niet geschoten is immers altijd mis. Om de teruggaaf in gang te zetten geven we een aantal praktische tips mee:

  1. Vraag de detailspecificatie van de zonnepanelen op bij de projectontwikkelaar (in de koopovereenkomst zijn de kosten van de zonnepanelen namelijk niet apart opgegeven).
  2. Controleer of op de factuur ook de arbeids- en installatieuren zijn meegenomen.
  3. Deel het totaalbedrag van de factuur door het totaal aantal WattPiek (Wp) van de zonnepanelen. Dit moet grofweg neerkomen op €2,50 tot 3,- per Wp. Zijn de kosten (veel) lager dan € 2,50 per Wp, dan is het de moeite waard om na te vragen bij de projectontwikkelaar of de detailspecificatie wel juist is opgesteld.
  4. Vraag de m2 oppervlakte van één zonnepaneel op bij de projectontwikkelaar en bereken de totale oppervlakte van de zonnepanelen.
  5. Pas de verdeelsleutel uit bovenstaande alinea toe en vermenigvuldig dit met de btw die op de bouw van de woning in rekening is gebracht.

Als je nu een verzoek tot een dergelijke extra btw-teruggaaf doet, bestaat de kans dat de Belastingdienst het aanhoudt tot de rechter definitief heeft beslist. Dit kan nog wel even duren, maar op deze manier kan de begroting voor je nieuwbouwhuis onverwachts toch positief uitvallen!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Harry van Vliet

Harry van Vliet

Controleleider
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer