Coronavirus: kan je af van een afname- of leveringsverplichting?

Vanwege de coronacrisis zijn scholen en horeca gesloten en grote evenementen afgelast. Wat nou als je op grond van een contract een afname- of leveringsverplichting hebt, maar hier gezien de crisis niet meer aan kunt voldoen? Wat zijn je rechten?

Opnieuw onderhandelen

De grote financiële problemen die het gevolg zijn van het coronavirus waren voor ondernemers niet vooraf te voorzien. Deze verstrekkende gevolgen vallen dan ook niet onder het normale bedrijfsrisico. De partij die vanwege de huidige omstandigheden zijn verplichting tegenover een andere partij niet meer kan nakomen, hoeft de nadelige consequentie dus niet alleen te dragen. Hij kan een beroep doen op wijziging of ontbinding van het contract. De hoofdregel is dat partijen onder deze onvoorziene omstandigheden een verplichting hebben om opnieuw met elkaar te onderhandelen.

Uitzondering bij overmacht

Een uitzondering op deze regel geldt alleen als sprake is van overmacht. Bij overmacht ben je als schuldenaar niet gehouden een verplichting na te komen en kan je het contract beëindigen. Je bent in een dergelijke situatie ook geen schadevergoeding verschuldigd. Let op: van overmacht is alleen sprake als bijvoorbeeld een eigenaar van een restaurant niet kan afnemen, omdat hij zijn zaak door de maatregelen van het kabinet verplicht heeft gesloten. Als de goederen wel geleverd kunnen worden, maar de afnemer heeft op andere onvoorziene gronden geen belang meer bij levering, dan valt dit niet onder overmacht en val je terug op de hoofdregel: heronderhandelen. 

Bepaling over overmacht of onvoorziene omstandigheden in contract?

Het is mogelijk dat het contract een bepaling bevat voor situaties van overmacht of onvoorziene omstandigheden. In dat geval is de uitleg van die bepaling beslissend of de coronacrisis zich kwalificeert als overmacht of een onvoorziene omstandigheid. Twijfel je over jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ellen Metselaar

Ellen Metselaar

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer