Een jaarrekening uitbrengen tijdens de coronacrisis

Het opsteken van het coronavirus in Nederland en de daaropvolgende maatregelen van het kabinet, hebben gevolgen voor de inhoud en het uitbrengen van de jaarrekening 2019. Het bestuur van een onderneming moet bij het opstellen van de jaarrekening rekening houden met de informatiebehoefte van de gebruikers. De informatiebehoefte zal zich nu nog meer dan anders, richten op de continuïteit van de onderneming. Het bestuur doet er goed aan daar terdege rekening mee te houden en waar nodig extra informatie op te nemen in de toelichting bij de jaarrekening 2019.

Continuïteitsveronderstelling

Het lijkt op dit moment aan de orde voor vrijwel alle ondernemingen om een toelichting op de continuïteitsveronderstelling in de grondslagen in de jaarrekening op te nemen.

Bij het afgeven van zowel controle- als samenstelverklaringen zijn wij ook alert op de mogelijke consequenties van de coronacrisis op de jaarrekening 2019. Als een accountant een verklaring afgeeft, moet die accountant informatie verkrijgen over:

  • of het bestuur in staat is de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening goed in te schatten; en
  • de mogelijkheid dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, met betrekking tot het vermogen van de onderneming om haar continuïteit te handhaven.

De hoofdregel voor een jaarrekening 2019 is dat continuïteit verondersteld wordt, tenzij onderbouwd kan worden waarom niet. De accountant moet vervolgens vaststellen of dat uitgangspunt aanvaardbaar is.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het onderdeel ’gebeurtenissen na balansdatum’ in een jaarrekening betreft alleen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen, die géén nadere informatie geven omtrent de feitelijke situatie op de balansdatum. Het leidt inmiddels geen twijfel dat het coronavirus een dergelijke belangrijke gebeurtenis na balansdatum is. De gevolgen van het coronavirus moeten in een jaarrekening dus worden behandeld als een gebeurtenis na balansdatum. Er moet zo goed als mogelijk worden weergegeven wat de mogelijk te verwachten impact is voor jouw onderneming. Bijvoorbeeld door aan te geven welke gevolgen op dit moment al zichtbaar zijn en welke maatregelen daartegen zijn genomen, of worden overwogen. Soms is het onmogelijk daar iets over te zeggen, en is het zinvol te vermelden dat grote onzekerheden bestaan.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Jacqueline Steeneveld

Jacqueline Steeneveld

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer