Liquiditeitstekort door coronacrisis? Drie aandachtspunten voor cashflowbeheer

Veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Door het wegvallen van inkomsten wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om aan verplichtingen te voldoen. Gelukkig heeft de overheid tegemoetkomingen beschikbaar gesteld, maar ondanks deze steunmaatregelen lijkt een liquiditeitstekort vaak niet te voorkomen. Als ondernemer zal je alle zeilen bij moeten zetten. Kostenbesparingen en het uitstellen van investeringen zijn voor de hand liggende opties om de uitgaven te verminderen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de cashflow te beheersen. In deze blog lees je drie aandachtspunten.

1. Liquiditeitsprognose

Stel een realistische liquiditeitsprognose (ook wel cashflowprognose) op voor de komende maanden. In deze onzekere tijden is het lastig om een inschatting te maken van de verwachte inkomsten en uitgaven. Toch helpt een liquiditeitsprognose om inzicht te krijgen in de toekomstige kasstromen en de mogelijke knelpunten. Een knelpunt kan bijvoorbeeld de uitbetaling van het vakantiegeld zijn, die bij veel bedrijven in mei of juni plaatsvindt. Door inzicht te krijgen in de verwachte kasstromen, kun je tijdig inspelen op een mogelijk tekort aan liquide middelen.

2. Cash conversion cycle

De cash conversion cycle is de periode tussen de betaling van de directe kosten, zoals inkopen en lonen, en de ontvangst van het geld van afnemers. Om zoveel mogelijk liquide middelen ter beschikking te hebben, is het van belang de cash conversion cycle zo kort mogelijk te houden. De debiteurentermijn, voorraadtermijn en crediteurentermijn zijn van invloed op de cash conversion cycle.

Debiteurentermijn

Dit betreft de doorlooptijd van een verkoopfactuur. Probeer deze termijn kort te houden. Spreek van tevoren een korte betaaltermijn af en factureer direct wanneer producten of diensten zijn geleverd, eventueel voorzien van een betaalverzoek. Maak werk van debiteurenbeheer en stuur tijdig herinneringen voor openstaande facturen. Doe voor de acceptatie van een opdracht of levering een kredietcheck, om te voorkomen dat afnemers in de toekomst erg laat of zelfs helemaal niet betalen. Overweeg eventueel een betalingskorting voor afnemers die snel betalen.

Voorraadtermijn

Dit betreft het aantal dagen dat producten of onderhandenwerk onderdeel uitmaken van de voorraad. Probeer ook deze termijn kort te houden. Hou de voorraad zo laag mogelijk. Richt de productie efficiënt in zodat de doorlooptijd beperkt is, en stem inkopen en productie op elkaar af.

Crediteurentermijn

Dit betreft de doorlooptijd van een inkoopfactuur. Het uitstellen van betaling van inkoopfacturen lijkt een eenvoudige manier om liquide middelen vrij te maken, maar  overschrijding van de betaaltermijn kan leiden tot verslechtering van relaties met leveranciers, met bijvoorbeeld prijsverhogingen of een leveringsstop tot gevolg. Bovendien verzwakt het uitstellen van crediteurenbetalingen de financiële positie van leveranciers. Stel betalingen dus niet zomaar uit, maar overleg hierover met de leverancier.

3. Financiering

Het kan noodzakelijk zijn om (tijdelijk) financiering aan te trekken om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een mogelijkheid hiervoor is ‘factoring van debiteuren’. Direct na facturatie wordt een deel van de factuur betaald door een factoringmaatschappij, waardoor het geld direct beschikbaar is. Hiervoor moet wel een provisie betaald worden aan de factoringmaatschappij.

Sale-and-leaseback

Daarnaast kan ‘sale-and-leaseback’ een mogelijkheid zijn om liquide middelen vrij te maken. Hierbij verkoop je je pand , en huur je het vervolgens terug van de koper. Zo komen direct liquide middelen beschikbaar. Hiertegenover staat wel dat in de toekomst huurtermijnen betaald moeten worden.

Opschorten aflossingsverplichting lening

Verder kan het opschorten van aflossingsverplichtingen voor lopende leningen helpen om liquide middelen vrij te maken. Overleg hierover met de verstrekker van de lening. Overigens bieden enkele banken al de mogelijkheid voor het uitstellen van aflossingen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Niels Baan

Niels Baan

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer