5 tips voor zicht op jouw kasstromen

Juist in tijden van crisis is het van groot belang om zicht te hebben op de kasstromen van jouw onderneming. De coronacrisis lijkt wat te matigen, maar is desondanks nog steeds onder ons. Of het einde in zicht is, gezien de positieve berichtgeving de laatste dagen, is de vraag. Het is voor een onderneming evident om zicht te houden op het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Maar toch, helemaal nu in deze (toch nog) onvoorspelbare tijd, is financieel inzicht extra van belang. In deze blog geef ik daarom vijf financiële tips waarvan ik hoop dat je er je voordeel mee kan doen.

1. Compensatiemogelijkheden

Wees goed geïnformeerd en maak gebruik van de tegemoetkomingen voor ondernemers. Zo is er de NOW-regeling, die de loonsom van personeel compenseert. De Belastingdienst geeft daarnaast op verzoek uitstel van betaling voor belastingschulden. Let op: aangiften moeten wel worden ingediend.

2. Liquiditeitsplanning

Behoud zicht op liquiditeiten. Maak op basis van een exploitatieprognose een liquiditeitsplanning. We weten niet hoe wat de economische gevolgen zullen van de afgelopen jaren, en wat de impact op prijsvorming en omzet is, dus kies voor verschillende scenario’s. Maak de liquiditeitsplanning in overleg met een accountant. De kennis en ervaring van een accountant brengen je verder.

3. Kasstroom

Hou de kasstroom zo veel mogelijk op peil. Zijn er alternatieve inkomsten mogelijk of is alternatieve afzet denkbaar tegen betere prijzen? Bijvoorbeeld het personeel extern inzetten? Overleg met debiteuren of betalingen versneld kunnen worden, wellicht door een korting aan te bieden.

4. Uitgaven verlagen

Verlaag je uitgaven. Dit is mogelijk door niet-noodzakelijke uitgaven of investeringen uit te stellen. Controleer alle facturen op noodzaak. Denk na over wat je kunt doen als de afzet langer aan enkele maanden slecht is.

5. De toekomst

Denk na over de toekomst. Wat kan je in deze periode doen om sterker uit deze periode te komen? Denk aan (digitale) opleidingen voor jezelf en jouw personeel, of het bouwen of updaten van je website. Onderzoek alternatieven in de bedrijfsopzet.

Mocht je naar aanleiding van deze tips vragen hebben, schroom niet om te bellen!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer