5 tips voor zicht op jouw kasstromen

Juist in tijden van crisis is het van groot belang om zicht te hebben op de kasstromen van jouw onderneming. De coronacrisis dendert door en heeft enorme impact op onze samenleving. Ondanks de positieve berichtgeving de laatste dagen, is het einde nog lang niet in zicht. De gevolgen voor de economie zijn ingrijpend. Voor nu is het als ondernemer belangrijk om het hoofd boven water te houden. Daarom geef ik je in deze blog vijf tips.

Compensatiemogelijkheden

Wees goed geïnformeerd en maak gebruik van de tegemoetkomingen voor ondernemers. Zo is er de NOW-regeling, die de loonsom van personeel tot 90% compenseert. De Belastingdienst geeft daarnaast op verzoek uitstel van betaling voor belastingschulden. Let op: aangiften moeten wel worden ingediend.

Liquiditeitsplanning

Behoud zicht op liquiditeiten. Maak op basis van een exploitatieprognose een liquiditeitsplanning. We weten niet hoe lang de crisis duurt en wat de impact op prijsvorming en omzet is, dus kies voor verschillende scenario’s. Maak de liquiditeitsplanning in overleg met een accountant. De kennis en ervaring van een accountant brengen je verder.

Kasstroom

Hou de kasstroom zo veel mogelijk op peil. Zijn er alternatieve inkomsten mogelijk of is alternatieve afzet denkbaar tegen betere prijzen? Bijvoorbeeld het personeel extern inzetten? Overleg met debiteuren of betalingen versneld kunnen worden, wellicht door een korting aan te bieden.

Uitgaven verlagen

Verlaag je uitgaven. Dit is mogelijk door niet-noodzakelijke uitgaven of investeringen uit te stellen. Controleer alle facturen op noodzaak. Denk na over wat je kunt doen als de afzet langer dan enkele maanden slecht is.

De toekomst

Denk na over de toekomst. Wat kan je in deze periode doen om sterker uit de crisis te komen? Denk aan (digitale) opleidingen voor jezelf en jouw personeel, of het bouwen of updaten van je website. Onderzoek alternatieven in de bedrijfsopzet.

Ik wens je veel sterkte de komende tijd. Maar bovenal, stay healthy!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer