Check de premies op je lijfrenteverzekering

Het aangaan van een lijfrenteovereenkomst was, zeker vroeger, vooral interessant door de aftrekbaarheid van de in een jaar betaalde premies.

In Nederland wordt het beginsel aangehouden: premie aftrekbaar in het jaar van betalen en de uitkeringen na expiratie belastbaar in het jaar van uitkeren. Veel mensen profiteerden hiervan door de premie tegen een relatief hoog tarief, vroeger zelfs oplopend tot wel 60%, af te trekken, om later (bij het bereiken van pensioen) de uitkeringen te laten belasten tegen een veel lager tarief. Hiermee werden behoorlijke belastingvoordelen behaald.

Inmiddels is de wetgeving op dit punt behoorlijk veranderd en zijn de te behalen fiscale voordelen fors minder. Kon je vroeger nog duizenden euro’s/guldens als premie betalen en in de belastingaangifte aftrekken, tegenwoordig zijn er maxima en gaat het om veel lagere bedragen. Om voor premieaftrek van een lijfrente in aanmerking te komen moet er tegenwoordig ook een aantoonbaar pensioentekort zijn.

Fiscaal probleem

Mocht je niet (meer) in aanmerking komen voor (volledig) premieaftrek, terwijl je in een jaar wel premie op een lijfrente hebt betaald, dan heb je feitelijk te maken met een fiscaal probleem. In principe geldt de regel: kun je de premie niet aftrekken, dan moet de uitkering niet belast zijn. Heb je premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrenteverzekering, -rekening of beleggingsrecht? En heb je niet alle premies of stortingen afgetrokken? Dan hoef je niet over het hele bedrag van je lijfrente-uitkering inkomstenbelasting te betalen. Je betaalt pas belasting over de uitkeringen als deze in totaal hoger zijn dan het bedrag van de premies of stortingen die je niet hebt afgetrokken.

Bij de Belastingdienst kan je een zogenaamde ‘saldo verklaring’ opvragen. Met zo’n verklaring kan je de verzekeraar vragen hiermee bij de uitkeringen rekening te houden. De verzekeraar houdt dan bij de berekening van de loonheffing al rekening met de premies of stortingen die je niet hebt afgetrokken. Een deel van de uitkeringen ontvang je dan per saldo onbelast, tot de hoogte van de niet afgetrokken premies.

Helaas gaat deze vlieger niet altijd helemaal op

Helaas gaat deze vlieger niet altijd helemaal op. Het kan voorkomen dat je in het verleden premies voor een lijfrente hebt betaald, die je niet in je aangifte kon aftrekken, terwijl de uitkeringen te zijner tijd toch belast zijn. Met ingang van het jaar 2010 houdt de Belastingdienst slechts rekening bij de berekening van de saldoverklaring met een maximum van € 2.269 per jaar aan niet-afgetrokken premies. Dus ook als je in de jaren na 2010 meer premie hebt betaald die niet in de aangifte zijn afgetrokken.

Bij besluit geldt ter compensatie een tijdelijke regeling. Tot en met het einde van dit jaar kan je een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ van premies die je niet kon aftrekken. Dit geldt voor premies die zijn betaald in de jaren 2010 tot en met 2016. Daarna is het helaas pindakaas. Met deze verklaring kan de verzekeraar betaalde en niet afgetrokken premies terugbetalen.

2017 lijkt dus wel het jaar om nog eens goed te kijken naar de in de afgelopen jaren betaalde premies op lijfrenteverzekeringen en de fiscale consequenties daarvan.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Theo Ebens

Theo Ebens

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer