Coronavirus: eerste uitspraak over huurprijsvermindering

De eerste uitspraak over huurvermindering in verband met de coronamaatregelen is een feit. In mijn blog van 7 april besteedde ik al aandacht aan dit onderwerp. Tijd voor een korte update.

Huurders kunnen aanspraak maken op huurvermindering als sprake is van een zogenaamd ‘gebrek’ aan het gehuurde. Tot nu toe was niet duidelijk of de gedwongen sluiting van een onderneming als gevolg van het coronavirus moet worden aangemerkt als een gebrek in de zin van de wet. De rechtbank Noord-Nederland heeft zich hierover voor het eerst uitgesproken in haar uitspraak van 27 mei 2020.

In dit kort geding vordert de verhuurder van een cafébedrijf betaling van de volledige huur over de maanden april tot en met augustus 2020. De huurder doet op zijn beurt een beroep op vermindering van de huurprijs. De rechter gaat mee in het betoog van de huurder. Naar het voorlopig oordeel van de rechter levert een sluiting van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel, zoals die aan de orde is, een gebrek aan het gehuurde op. Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus moeten cafébedrijven immers voorlopig gesloten blijven, waardoor de huurder het huurgenot mist. Op basis hiervan kan de huurder in beginsel (met terugwerkende kracht) aanspraak maken op huurvermindering.

De verhuurder had nog aangevoerd dat de wettelijke regeling over huurprijsvermindering uitgesloten was in de huurovereenkomst. De partijen hadden namelijk in de huurovereenkomst opgenomen dat betaling van huurpenningen ‘zonder enige korting’ moet geschieden. Volgens de rechter betekent deze afspraak echter niet dat er geen sprake kan zijn van een gebrek, en de huurder op die grond geen beroep kan doen op vermindering van de huurprijs.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een beroep op huurprijsvermindering op grond van de wettelijke gebrekenregeling in de standaard huurovereenkomsten van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) wel expliciet wordt uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting is in beginsel geldig.

Overigens is bovenstaande uitspraak gedaan in een spoedprocedure (kort geding) en is het oordeel van de rechter dus nog niet definitief. Wij kijken uit naar de uitspraak in een volgende (bodem)procedure.

Lees het vervolg op deze blog: 
Coronavirus: Nieuwe ontwikkelingen over huurkorting
Coronavirus: Heeft huurder recht op huurkorting?

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mariëlle van der Stok

Mariëlle van der Stok

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer