Wat valt er onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

Voor veel werkgevers is het niet duidelijk tot welk bedrag er vrij verstrekt mag worden aan werknemers binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In deze blog vertel ik welke voorwaarden gelden.

Met ingang van dit jaar is 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers vrij te besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Hierdoor is het bij een loonsom van € 400.000 mogelijk om € 6.800 onbelast beschikbaar te stellen. Bij een hogere fiscale loonsom geldt een percentage van 1,2% voor het meerdere.

Over het bedrag dat de vrije ruimte overtreft vindt een 80% eindheffing plaats. Hierover hoeft geen premie volks- en werknemersverzekeringen, werkgeversheffing Zvw of een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te worden afgedragen. Daarom kan dit in de praktijk een voordeel opleveren van 25 – 30% ten opzichte van het uitbetalen van dat bedrag als brutoloon.

Welke verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling?

Veel werkgevers zijn op de hoogte dat kerstpakketten en bonussen binnen de vrije ruimte vallen, maar ook vergoedingen van reiskosten boven de € 0,19 per km en de bijtelling voor een ter beschikking gestelde fiets kunnen worden meegerekend. Hieronder volgt daarom een niet-limitatieve opsomming van vaak voorkomende vergoedingen en verstrekkingen binnen de WKR:

 • Een vergoeding van reiskosten boven € 0,19 per km, dat geen belast loon bij de werknemer vormt
 • Personeelsfeesten buiten de werkplek en personeelsreizen
 • Kerstpakketten /(relatie)geschenken aan werknemers van meer dan € 25
 • Contributie aan een vakbond, personeelsvereniging of (bijdrage voor een) abonnement voor een sportschool
 • Bijtelling voor een ter beschikking gestelde (elektrische) fiets
 • Rentevoordeel van aan werknemers verstrekte leningen (met uitzondering van een eigenwoninglening)
 • Een mobiele telefoon, tablet en /of laptop, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden en geen gerichte vrijstelling vormt
 • Een netto bonus, mits beperkt in omvang
 • Bovenmatige kortingen op producten uit eigen bedrijf

Toepassing werkkostenregeling

Het opnemen van een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte geldt alleen als:

 • geen sprake is van een gerichte vrijstelling of nihilwaardering
 • de vergoedingen, verstrekkingen en /of ter beschikking stellingen gebruikelijk zijn, en
 • deze door de werkgever als eindheffingsloon zijn aangewezen.

Het bijhouden van de gedane vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen is verplicht. Dubbeltellingen moeten worden voorkomen. Denk aan een reiskostenvergoeding naast een fiets van de zaak.

Concernregeling WKR

Als je gebruikmaakt van een concernregeling, worden de vrije ruimtes binnen een concern samengevoegd. Hierdoor kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de 1,7% over de eerste € 400.000.

Wil je een totaaloverzicht van alle vergoedingen en verstrekkingen die binnen de werkkostenregeling vallen, of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mohini Ramcharan

Mohini Ramcharan

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer