Geboorteverlof: wat je als werkgever moet weten

Mijn kinderen hebben inmiddels een leeftijd waarop ze (denken te) handelen als verstandige volwassenen. Wanneer ik nu een aantal weken vrij zou nemen in een poging alsnog een positieve bijdrage aan hun opvoeding te leveren, zou ik waarschijnlijk wekenlang alleen thuis zitten en hoogstens de goudvis kunnen leren om met zijn mond dicht te eten.

Sinds 1 juli 2020 hebben partners* de mogelijkheid om geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof op te nemen. Regelingen rondom geboorteverlof zijn geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De achterliggende gedachte is dat de taken thuis eerlijker worden verdeeld en vrouwen een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen. Ik denk dat meer nodig is om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, maar ik zie het in ieder geval als één van de maatregelen die ‘een nieuwe generatie partners’ kan voortbrengen.

Een werknemer heeft op de dag(en) van de bevalling van zijn partner uiteraard nog steeds recht op calamiteitenverlof met loondoorbetaling. Maar waar moet je als werkgever verder rekening mee houden als een werknemer gebruik wil maken van (aanvullend) geboorteverlof?

Geboorteverlof

Het geboorteverlof is gelijk aan de contractueel overeengekomen arbeidsduur van één werkweek. Een werknemer met een 36-urige werkweek heeft dus recht op 36 uur geboorteverlof. De werknemer moet deze uren opnemen binnen vier weken na de geboorte van zijn kind. Het salaris wordt in deze periode 100% doorbetaald.

Aanvullend geboorteverlof

Alleen wanneer de werknemer gebruik heeft gemaakt van geboorteverlof, en wanneer zijn kind geboren is na 1 juli 2020, mag hij bij de werkgever een verzoek indienen voor maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof.
Dit verzoek moet minimaal vier weken voordat het verlof ingaat gedaan worden. De werkgever moet instemmen met de aanvraag, maar mag tot twee weken voor de start van het verlof wel voorstellen om andere dagen of weken op te nemen als dit om organisatorische redenen beter uitkomt.

Het aanvullend geboorteverlof kan in één keer aansluitend worden opgenomen, of verspreid over maximaal zes maanden. Uiterlijk zes maanden na de geboorte van het kind moet het verlof opgenomen zijn.

UWV

De werknemer ontvangt van het UWV een uitkering voor het aanvullend geboorteverlof ter hoogte van 70% van het dagloon. De aanvraag van de uitkering verloopt via het UWV Werkgeversportaal. De werkgever kan kiezen of de uitkering direct aan de werknemer wordt betaald of eerst aan de werkgever.

De werknemer behoudt tijdens de periode van (aanvullend) geboorteverlof zijn volledige aanspraak op vakantierechten over die periode.

Voor alle bovenstaande afspraken geldt dat in een cao afwijkende regels kunnen staan. Onze HR adviseurs kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden van geboorteverlof en hoe je de aanvraag kunt regelen met je werknemers.

*voor een snelle leesbaarheid gebruiken we in deze blog alleen de mannelijke aanspreekvorm, maar uiteraard geldt deze wet ook voor vrouwelijke partners.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer