Laatste kans voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de inkomstenbelasting en de successiewet staat onder toenemende politieke druk. De kans is groot dat de regeling op korte termijn versoberd zal worden. Omdat de coronacrisis daarnaast veelal een drukkend effect heeft op de waarde van een onderneming, is nu het moment aangebroken om te kijken of jouw ondernemingsstructuur geschikt is voor een eventuele overdracht met toepassing van de BOR.

De bedrijfsopvolgingsregeling is bedoeld om de continuïteit van ‘reële’ ondernemingen bij schenking of overlijden niet in gevaar te brengen. Betaling van schenk- of erfbelasting bij overgang van een onderneming vormt namelijk een uitgave die (in)direct op die onderneming drukt. In de politiek en bij de Belastingdienst heerst de opvatting dat de huidige BOR te ruim is. Dit blijkt onder meer uit het recent verschenen pakket Bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Hierin worden beleidsopties beschreven voor aanpassing van het belastingstelsel. Het pakket noemt een specifieke datum voor vereenvoudiging/afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling, namelijk per 2022.

BOR in de inkomstenbelasting

De BOR kan worden toegepast op een schenking of vererving van een actieve onderneming. Dit kan ook een onderneming zijn die in de vorm van een bv wordt gedreven. Zonder toepassing van de BOR wordt de verkoopwaarde van die onderneming min de boekwaarde ervan, belast met inkomstenbelasting. Om het voortbestaan van de onderneming niet te hinderen, wordt deze belastingclaim bij toepassing van de BOR in de inkomstenbelasting doorgeschoven naar de voortzetter. Er is dus sprake van belastinguitstel. Bij latere verkoop of staking is de inkomstenbelasting alsnog verschuldigd.

BOR in de schenk- en erfbelasting

Zonder toepassing van de BOR in de successiewet is de gehele verkoopwaarde van de onderneming bij schenking of vererving belast met schenk- of erfbelasting. De BOR in de successiewet zorgt voor een vrijstelling van 100% voor ondernemingen tot een waarde van ruim € 1.100.000 en een vrijstelling van 83% voor het meerdere. Hierdoor is nagenoeg geen erf- of schenkbelasting verschuldigd bij de overgang van de onderneming via erfrecht of schenking. Dit is geen uitstel van heffing, zoals bij de inkomstenbelasting, maar afstel van heffing. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor maximaal 10 jaar (rentedragend) uitstel van betaling te krijgen voor de verschuldigde erf- of schenkbelasting over het belaste deel van 17%. De acute belastingdruk bij schenken of erven is daardoor zeer beperkt.

Bedrijfsopvolging: op tijd anticiperen op de toekomst

Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en de successiewet is de totale belastingdruk bij een bedrijfsoverdracht ongeveer 4%, terwijl de belastingdruk zonder toepassing van de BOR ongeveer 40% bedraagt. De bedrijfsopvolgingsregeling is op dit moment dus erg ruim en gunstig voor belastingplichtigen.

Een bedrijfsopvolgingstraject is een proces van verschillende stappen. Dit traject neemt al snel drie tot vijf jaar in beslag. Om in aanmerking te komen voor de BOR wordt vaak het op de loonlijst plaatsen van de opvolger als afdoende beschouwd. Het is echter ook van belang om de hele ondernemingsstructuur te bekijken en wellicht aan te passen, zodat je goed voorbereid bent op een overdracht. Hierbij kan worden gedacht aan herstructurering van losse deelnemingen, het tussenplaatsen van een stichting administratiekantoor voor behoud van zeggenschap (STAK), het intern verplaatsen van vastgoed of het op andere wijze verkoop klaarmaken van de onderneming. Andere zaken die onder de loep genomen moeten worden, zijn bijvoorbeeld de positie van een pensioenverplichting (of oudedagsverplichting) of de auto van de zaak.

Ervan uitgaande dat de beleidsopties voor vereenvoudiging/afschaffing van de BOR per 2022 (deels) worden overgenomen, lijkt het per vandaag net te laat om een BOR-traject in te zetten. Aan de andere kant is het mogelijk dat relevante stappen onbewust al zijn genomen.

Omdat onduidelijk is hoe de toekomst eruit gaat zien, is nu het moment aangebroken om te kijken of jouw ondernemingsstructuur binnen de huidige wetgeving geschikt is voor een eventuele overdracht. Zo ben je voorbereid op de toekomst. Als je al voornemens bent om je bedrijf op (korte) termijn over te dragen, raden wij zeker aan om de herstructurering van de onderneming in gang te zetten. Als een BOR-traject nu wordt gestart, is een overdracht onder de huidige regeling misschien nog mogelijk. Heeft dit je aan het denken gezet? Neem dan contact op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mohini Ramcharan

Mohini Ramcharan

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer