De toegezegde aanpassing van de belastingheffing over spaargeld is teruggedraaid

Tussen de stortvloed aan overheidsmaatregelen die zoals gebruikelijk op de derde dinsdag van september aan het volk wordt gepresenteerd, is heel geniepig een toezegging verstopt die wordt teruggenomen. Nee, niet eens uitgesteld, maar gewoon teruggenomen.

Belasting box 3

Je zult het niet geloven, maar de zwaar bevochten aanpassing van de onredelijke belastingheffing over spaargeld (box 3 voor de fijnproevers) is met één pennenstreep doorgehaald. Ondanks dat je tegenwoordig geld moet betalen aan de banken voor het bewaren van je geld, blijft de overheid je belasten op basis van een fictief rendement van circa 4%.

Beleggingspand kopen

Zoals je van een pro-actief adviseur mag verwachten, was mijn advisering dit jaar gebaseerd op de toegezegde aanpassing van de belastingheffing over het vermogen in box 3. Waar je bijvoorbeeld beleggingspanden tot dusver in privé kocht met daartegenover een lening van je bv, kon ik klanten nu veelal berekeningen laten zien waaruit bleek dat het voordeliger was het beleggingspand aan te kopen in de bv.

Dit behoeft een kleine toelichting; in de aangekondigde wetswijziging werd het rendement op spaargeld nagenoeg niet meer belast. Praktisch betekende dit een vrijstelling van circa € 400.000. Het overig vermogen zou worden belast tegen een fictief rendement van 5%, terwijl schulden werden afgetrokken tegen een rendement van 3%. Voor de aangekondigde wetswijziging was mijn advies om het te verhuren vastgoed aan te kopen in box 3, en dit geld te lenen van je bv. Zo was er effectief geen belastingdruk in box 3, want de waarde van het vastgoed viel immers weg tegen de schuld. Kanttekening hierbij was dan wel een andere aangekondigde wetswijziging, waarin je niet meer dan € 500.000 schuld aan je eigen vennootschap mag hebben. Die wetswijziging blijft overigens wel in takt! In de aangekondigde wetswijziging voor het belasten van spaarvermogen in box 3 kon je bezit en schuld niet meer tegen elkaar wegstrepen, omdat aan bezit een hoger rendement (5%) werd toegekend dan aan schuld (3%). Een beleggingspand in box 3 met van de bv geleend geld is dan niet meer zo aantrekkelijk, vandaar dat mijn advies dit jaar wijzigde in beleggen in de bv.

Maar die aangekondigde wetswijziging is nu dus teruggedraaid! De overheid kan de spelregels dus zomaar eenzijdig wijzigen, en laat mij dan als adviseur in mijn hemd staan.

Overdrachtsbelasting vastgoed

Tot slot een tip: als je van plan bent te investeren in vastgoed voor verhuur aan derden, doe dat dan bij voorkeur dit jaar. De overdrachtsbelasting voor dit soort vastgoed gaat per 1 januari 2021 naar 8%. Voor bedrijfspanden is dat een beperkte stijging van 2%, maar voor woningen betekent dit een stijging met maar liefst 6%. En neem van mij maar aan dat deze wetswijziging wel doorgaat.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ab Rood

Ab Rood

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer