Oudedagsverplichting (ODV): wat zijn de voorwaarden?

Vorige week was het weer Prinsjesdag. Altijd een bijzondere dag voor ons als belastingadviseurs. Veel dingen lekken vooraf al uit, waardoor de bekendmakingen meestal niet zo verrassend meer zijn. Dat gold ook voor de afschaffing van het pensioen in eigen beheer, nu alweer vier jaar geleden. Er werd bekend gemaakt dat je het pensioen in eigen beheer kon afkopen, omzetten of toch gewoon laten staan. Doordat de overgangsregeling inmiddels afgelopen is, is het veranderen van de keuze niet meer mogelijk. Of toch wel?

Oudedagsverplichting (ODV)

Als het pensioen in eigen beheer omgezet is in een oudedagsverplichting (ODV), heb je nog steeds een soort pensioenvoorziening op de balans van je bv staan, maar dan met nieuwe regels. Een van de regels is dat de jaarlijkse rentebijschrijving op het ODV-kapitaal wettelijk vastgesteld wordt. De jaarlijkse bijschrijving is gebaseerd op het gemiddelde u-rendement (rendement van staatsobligaties) van het jaar ervoor. Deze rente is over het jaar 2019 -en naar verwachting ook 2020- negatief. Er vindt dan geen rentebijschrijving, maar afschrijving plaats. De ODV-verplichting neemt af en de rente wordt als winst bijgeschreven. Ontvang je al een uitkering, dan betekent dit dat je uitkering over 2021 zal dalen. Je wordt gekort. Er zijn genoeg situaties te bedenken waarbij dit fiscaal gunstig uitpakt, maar wat kun je doen als dit voor jou niet zo is?

Je kunt gebruik maken van een van de andere regels, namelijk het (gedeeltelijk) afstorten van het ODV-kapitaal in een lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar. Op deze manier haal je het kapitaal uit de risicosfeer. Je kunt voor een renteproduct kiezen, maar een beleggingsproduct is ook mogelijk. Beide producten kun je zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase afsluiten. Dit afstorten heeft voor en nadelen. Denk aan de mogelijkheid van een hoger rendement, maar ook aan het niet meer vrij kunnen beschikken over het kapitaal.

Leeftijdsgrens lijfrente

Bij het afstorten gelden de voorwaarden van de lijfrente. Een van de voorwaarden is de leeftijdsgrens voor het openen van een lijfrente. Je kunt een lijfrente tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd openen. Dat is nu 71 jaar. Je bv heeft de verplichting om de ODV 20 jaar na de AOW-datum uit te keren. Afstorten is dus alleen mogelijk in de eerste vijf jaar na ingang van de ODV. Bedenk daarom op tijd of je je bv wilt aanhouden, anders zit je verplicht nog 15 jaar aan de bv vast.

Nabestaandenlijfrente

Bij overlijden ligt het nog wat complexer. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dirk is 78 en heeft een ODV-uitkering van €9.000 per jaar. Zijn vrouw Francien is 77 jaar. Samen hebben ze 3 kinderen: Frank, Jasper en Marieke. Dirk overlijdt. In het testament staat dat de ODV-uitkering naar Francien gaat. Zij wil de ODV graag af storten in een bancaire nabestaandenlijfrente zodat de uitkeringen aan haar toekomen, en de bv vervolgens opheffen. Helaas heeft de Belastingdienst onlangs een Vraag & Antwoord-besluit gepubliceerd, waarin staat dat erfgenamen de ODV niet als nabestaandenlijfrente af mogen storten. Een ODV is alleen als eigen lijfrente af te storten. Francien voldoet niet aan de voorwaarden. Zij is meer dan vijf jaar AOW-gerechtigd, waardoor afstorten niet mogelijk is. Francien moet nu de bv aanhouden en de ODV-uitkeringen blijven ontvangen. Bij overlijden van Francien gaat de uitkering over op de kinderen, die het kapitaal vervolgens wel voor hun toekomst kunnen afstorten in een lijfrente. In een testament met ruimere keuzemogelijkheden hadden de kinderen direct na het overlijden van Dirk de ODV al kunnen storten in een lijfrente, waarna de bv opgeheven had kunnen worden. De inhoud van het testament is dus van belang voor de mogelijkheden na overlijden, en kan volledig afgestemd worden op jouw wensen.

Financiële planning voorkomt ongewenste uitkomsten. Ik bekijk graag jouw huidige financiële situatie, en wat er op dit moment zou gebeuren bij overlijden. We bespreken of deze situaties wenselijk zijn en wat de mogelijkheden zijn om ongewenste verrassingen op te lossen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld ook naar de bepalingen in het testament en hoe dat fiscaal geoptimaliseerd kan worden.

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer