Let op de deponeringstermijn van je jaarrekening

Het wordt nog wel eens vergeten: op tijd de jaarrekening deponeren. Toch is het raadzaam om de termijnen voor deponering van je jaarrekening goed in de gaten te houden. In deze blog vind je een aantal aandachtspunten.

Wanneer moet je je jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel?

  • Bv’s, nv’s en coöperaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening opstellen en deponeren. 
  • Verenigingen en stichtingen met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten, moeten ieder boekjaar een jaarrekening opstellen en deponeren.
  • Eenmanszaken en vennootschappen onder firma’s (vof’s) zijn doorgaans niet verplicht een jaarrekening te deponeren.
  • Dochtermaatschappijen hoeven geen eigen jaarrekening te deponeren als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
    - De moedermaatschappij stelt zich aansprakelijk voor schulden van het dochterbedrijf met een aansprakelijkheidsverklaring (ook wel een 403-verklaring genoemd) en deze verklaring is gedeponeerd bij Kamer van Koophandel.
    - De leden of aandeelhouders hebben na aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling van de jaarrekening een instemmingsverklaring getekend. Deze moet ieder jaar opnieuw gedeponeerd worden bij Kamer van Koophandel.
    - De moedermaatschappij deponeert een geconsolideerde jaarrekening waarin de cijfers van het dochterbedrijf zijn opgenomen.

Binnen welke termijn moet je je jaarrekening deponeren?

De jaarrekening 2019 moet uiterlijk 31 oktober 2020 zijn opgemaakt. Als de bestuurder ook aandeelhouder is, heb je vervolgens acht dagen om te publiceren na ondertekening van de jaarrekening.

Als niet alle aandeelhouders bestuurders zijn, heb je nog twee maanden om de jaarrekening in de algemene vergadering vast te stellen, en na vaststelling binnen acht dagen te deponeren. De jaarrekening 2019 moet dan voor 31 december 2020 gedeponeerd worden.

Bij bovenstaande termijnen wordt ervan uitgegaan dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar.

Wat als je je jaarrekening niet op tijd deponeert?

Als je jouw jaarrekening volgens de wet moet deponeren en je doet dat te laat, dan kan je een boete krijgen. Belangrijker nog: je loopt dan het risico dat je bij faillissement als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden.

Mogelijkheden voor ontheffing voor het deponeren van je jaarrekening

Pensioen- en stamrecht bv’s hoeven onder voorwaarden geen jaarrekening te deponeren en kunnen volstaan met het deponeren van een accountantsverklaring. Daarnaast kan je ontheffing krijgen voor het opstellen en deponeren van je jaarrekening bij ‘gewichtige redenen’. Denk hierbij aan een faillissement of overmacht.

Is jouw jaarrekening 2019 nog niet klaar?

Neem contact op met je adviseur als het niet lukt alle gegevens op tijd aan te leveren. Hij of zij beoordeelt dan de gevolgen en kan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer