Belastingdienst betaalt mee aan periodieke gift voor sportverenigingen

Veel sportverenigingen zijn geraakt door de coronacrisis. De tekorten lopen op en de verenigingen teren in op hun reserves. Landelijk kan een beroep worden gedaan op de NOW-regeling voor het salaris van trainers. Lokaal wordt de huur vaak kwijtgescholden of uitgesteld. Verenigingen organiseren zelf bijvoorbeeld loterijen en andere zaken om de kas aan te vullen. Een andere goede mogelijkheid om een sportvereniging te steunen, is het toezeggen van een periodieke gift.

Voorwaarden periodieke gift

Een periodieke gift (ook wel lijfrenteschenking genoemd) is een schenking waarbij je vastlegt dat je een vast bedrag gaat schenken. Als aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, is zo’n gift aftrekbaar van het inkomen. De belangrijkste voorwaarden:

  • Er moet jaarlijks hetzelfde bedrag betaald worden. Dat mag in één keer per jaar of in meerdere keren per jaar.
  • De looptijd is minimaal 5 jaar.
  • Er moet zijn vastgelegd wanneer de gift stopt. Bijvoorbeeld bij overlijden, maar ook bij baanverlies of bij het opheffen van de vereniging.
  • De gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
  • De gift is extra en komt niet in plaats van bijvoorbeeld contributie.

Aan de vereniging zelf worden ook eisen gesteld:

  • De vereniging heeft 25 of meer leden.
  • De vereniging is notarieel opgericht en staat ingeschreven bij de KvK.
  • De vereniging is niet op winst gericht.

Voordelen periodieke schenking

Het grote voordeel van een periodieke schenking is dat er geen minimumdrempel van 1% van je inkomen is. Vanaf de eerste euro mag je de gift dus aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Bij grote giften kan je last hebben van de drempel van maximaal 10% van je inkomen, maar dit maximum geldt niet voor de periodieke gift.

Het tarief waartegen je de gift mag aftrekken is in 2020 maximaal 46%. De aftrek daalt de komende jaren stapsgewijs naar 37% in 2023.

Vrijstelling schenkbelasting

Een sportvereniging wordt aangemerkt als een SBBI. Dat staat voor een sociaal belang behartigende instelling. Met dank aan de inzet van Johan Cruijff betalen die SBBI’s sinds een aantal jaar ook geen schenkbelasting meer. 

Nu mijn baruitgaven bij mijn sportvereniging achterblijven, is de lijfrentegift een goede manier om de vereniging direct te steunen en ervoor te zorgen dat de geslonken reserves de komende jaren weer kunnen worden aangevuld. Het feit dat de landelijke overheid voor meer dan 37% meebetaalt in de vorm van een lagere aanslag inkomstenbelasting, is voor mij wel reden om iets extra te geven.

Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Laat dan je gegevens achter bij deze blog of neem contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Martin Boekestijn

Martin Boekestijn

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer