Turboliquidatie: laatste kans voor ondernemers?

Voor ondernemers kunnen tal van redenen bestaan om over te gaan tot ontbinding van een rechtspersoon (zoals een bv). Denk aan opschoning van de bestaande bv-structuur, omdat een bv geen activiteiten meer exploiteert, of het verlichten van administratieve lasten. Over het laatste verkorte boekjaar van een ontbonden bv hoef je geen jaarrekening te publiceren. Tegen het einde van het jaar krijgen wij dan ook regelmatig verzoeken om voor het einde van het jaar nog even snel de ontbinding van een inmiddels overbodige bv te verzorgen.

Ontbinding door turboliquidatie

De snelste en goedkoopste manier om dit te regelen is door middel van een turboliquidatie. Hiervoor is enkel een besluit van de algemene vergadering van de bv nodig. Dit kan alleen als er op het tijdstip van de ontbinding geen baten (te verwachten) zijn. De bv houdt dan per direct op te bestaan. Anders dan bij een normale ontbinding zijn de formele eisen van vereffening niet van toepassing. Dat is ook logisch, aangezien er niets meer te vereffenen valt. Het bestuur moet vervolgens alleen nog opgave doen bij de Kamer van Koophandel (KvK), zodat de bv wordt uitgeschreven uit het handelsregister.

Positie van schuldeisers

Turboliquidatie heeft ook een keerzijde. Schuldeisers kunnen erdoor worden benadeeld. Zij zijn niet vooraf geïnformeerd over het verdwijnen van de bv. Bovendien eist de wet geen verantwoording over het ontbreken van baten. Dit leidt mogelijk tot misbruik. De Minister voor Rechtsbescherming heeft eind 2019 in een brief aan de Tweede Kamer dan ook gepleit voor een betere bescherming van schuldeisers.

Voorgestelde maatregelen

De Minister heeft in zijn brief de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Het bestuur is verplicht een slotbalans op te stellen die betrekking heeft op het boekjaar van de turboliquidatie. Het bestuur moet ook verklaren waarom baten ontbreken en er moet eventueel een slotuitdelingslijst worden opgesteld. De slotbalans moet worden gedeponeerd bij de KvK. 
  • De turboliquidatie moet algemeen bekend worden gemaakt. 
  • Vóór de uitschrijving van de rechtspersoon uit het handelsregister moeten in principe de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn.

Op basis van bovenstaande informatie kunnen schuldeisers een goede afweging maken of zij in actie willen komen tegen de turboliquidatie. De nieuwe maatregelen zorgen er wel voor dat turboliquidaties duurder en complexer worden.

Laatste kans?

Het wachten is op het voorontwerp voor de wetswijziging, zoals voorgesteld door de Minister. Zolang deze er nog niet is, blijft de regeling voor turboliquidatie vrij soepel. Mocht je overwegen om een bv te liquideren, dan kunnen wij je daar uiteraard bij van dienst zijn.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mariëlle van der Stok

Mariëlle van der Stok

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer