De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) komt er aan!

Heb je het al gehoord of gelezen? Er komt iets nieuws aan; het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren. Dat doen ze met een nieuwe investeringskorting: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

De tijdelijke regeling moet ervoor zorgen dat ondernemers ook tijdens deze crisis blijven investeren in bijvoorbeeldnieuwe machines, en dat ze investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. Ondernemers kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen gunstig is voor bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. De regeling is speciaal bedoeld voor het mkb. Om gebruik te kunnen maken van de BIK, moet je wel voldoende loonbelasting betalen om deze extra korting te kunnen verrekenen.

Hoe werkt de BIK?

  • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. 
  • De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit werkt voor investeringen die zijn gedaan in het 4e kwartaal van 2020, adviseren wij een stukje van die investering pas in 2021 te betalen.
  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijg je een korting van 3,9% op het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijg je een korting van 1,8% van het investeringsbedrag.
  • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • De BIK geldt niet voor activa die grotendeels aan een andere bv verhuurd worden, tenzij de bv deel uitmaakt van jouw fiscale eenheid vennootschapsbelasting.*

De BIK is dus een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen kunnen mkb-ondernemers gebruikmaken van zowel de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de BIK. Ondernemers die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

BIK aanvragen

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Wil je voor de regeling in aanmerking komen, dan kan je vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring, nadat de aanvraag door RVO is ontvangen, is 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kan je de korting verrekenen met de loonheffing.

Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit wordt uiterlijk 15 december 2021 bekend gemaakt.

Mocht je als ondernemer investeringsverplichtingen aangaan na 1 oktober 2020, vergeet dan niet om dit cadeautje op jouw verlanglijstje te zetten. Sinterklaas en de Kerst beloven dit jaar wat schraal te worden namelijk. Uiteraard helpen wij je graag met uitpakken!

*Update:

Let op: de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na de goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

Als de goedkeuring er onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting van €5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ronald Steenks

Ronald Steenks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer