Belastingrente: iets om rekening mee te houden

Als je een belastingaanslag ontvangt (ik beperk mij hier tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting) dan kun je onder omstandigheden ook rente over deze aanslag verschuldigd zijn. Met name als de aanslag door de Belastingdienst wordt opgelegd na 1 juli volgend op het jaar waarop de belastingschuld betrekking heeft en de aangifte niet op tijd (indienen van aangifte IB vóór 1 mei en Vpb vóór 1 juni) is ingediend, is naast de aanslag zelf in principe ook rente over de aanslag verschuldigd.

Rentepercentages

De laatste jaren, totdat corona ons leven ging beheersen, waren de rentepercentages die de Belastingdienst in rekening bracht niet laag; 4% (op jaarbasis) voor de inkomstenbelasting en 8% over de nog te betalen belastingschuld in de vennootschapsbelasting.

Het coronatijdperk heeft een ieder tot nu toe weinig goeds gebracht. Wel heeft de belastingdienst gemeend tijdelijk het percentage van de belastingrente voor alle belastingsoorten, dus ook voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, te verlagen. Deze verlaging was alleen van korte duur en inmiddels zitten we weer, althans voor de inkomstenbelasting, op het oude niveau van 4%. Dit laatste percentage geldt momenteel ook voor de vennootschapsbelasting.

Een kort overzicht van gehanteerde rentepercentages over belastingschulden voor de: 

Inkomstenbelasting

 Tot 1 juli 2020 4%
Van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 0,01%
Vanaf 1 oktober 2020 4%

Vennootschapsbelasting

 Tot 1 juli 2020 8%
Van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 0,01%
Van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2021 4%
Vanaf 31 december 2021 mogelijk weer 8% (??)

Terwijl het coronavirus nog “vrolijk” in de rondte waait en de verwachting is dat dit nog lang niet achter de rug is (gelukkig is er inmiddels wel gestart met vaccineren), hebben we nu wel alweer te maken met de hoge rentepercentages op nog verschuldigde belastingschulden.

Het is dus verstandig om de komende maanden goed te onderzoeken of er nog een belastingaanslag over het jaar 2020 te verwachten is. Zo ja, dan kan door op tijd aangifte te doen of door op tijd te verzoeken om een voorlopige aanslag, voorkomen worden dat er straks na 1 juli 2021, 4% belastingrente verschuldigd is.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Theo Ebens

Theo Ebens

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer