Buitenlandse beleggingen? Vergeet de dividendbelasting niet

De rente op spaarrekeningen en termijndeposito’s is de laatste jaren erg laag. Hierdoor gaan steeds meer mensen hun vermogen beleggen in aandelen om nog enig rendement te kunnen maken. Veelal kiest men dan voor een samengestelde aandelenportefeuille, met dus belangen in verschillende soorten (beursgenoteerde) ondernemingen in binnen- en buitenland. Het rendement waar iemand op mikt, bestaat dan uit een waardestijging van de verschillende aandelen en het ontvangen van dividend.

Vrijwel altijd zal op het te ontvangen dividend ook inhouding van dividendbelasting zijn gedaan. In Nederland bedraagt deze 15% van het bruto dividend. In de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan die Nederlandse dividendbelasting geheel worden verrekend. Bij beleggingen in buitenlandse (beursgenoteerde) ondernemingen is ook vaak sprake van een bronheffing, geheven door dat andere land. Deze buitenlandse dividendbelasting is in Nederland in beginsel ook in de aangifte verrekenbaar, maar hier zitten nogal wat voorwaarden aan. Afgezien van dividenden uit bepaalde ontwikkelingslanden, staat Nederland meestal maar een verrekening toe van 15%, ongeacht of in dat andere land een hoger percentage is afgedragen. Nogal wat landen kennen echter een hoger tarief dan het Nederlandse. In veel Europese Landen is een tarief van 25%-30% gebruikelijk. Dit meerdere is in de eigen aangifte niet verrekenbaar en vormt dus feitelijk kosten die het rendement op de portefeuille verlagen.

Buitenlandse dividendbelasting bij weinig inkomen


Vervolgens is noodzakelijk dat er in de aangifte voldoende belaste inkomsten bestaan om tot directe verrekening van die maximaal 15% buitenlandse dividendbelasting te kunnen komen. Wanneer er te weinig belast Box 3 inkomen of winst bestaat, is er overigens nog een tegemoetkoming beschikbaar. In die situatie kan die buitenlandse dividendbelasting worden gereserveerd om in een later jaar alsnog te verrekenen. Na indiening van de aangifte waarin de verrekening niet volledig mogelijk is, hoort de Belastingdienst dit gestalde bedrag aan buitenlandse bronheffing apart te bevestigen. De praktijk is dat zoiets niet automatisch gaat en je hier zelf achteraan moet. Verrekening met de Nederlandse belastingheffing vindt dan plaats in een jaar dat er wel genoeg belast inkomen is. Wanneer blijkt dat de Belastingdienst die stallingsbeschikking nog niet heeft afgegeven, kan het lonend zijn dit alsnog te verzoeken.

Buitenlands deelnemingsdividend


Bovenstaande is van toepassing voor zogenaamde portfolio dividenden. Voor bedrijven die dividend ontvangen uit een dochtervennootschap die buiten de EU is gevestigd, geldt dat hierop soms ook een buitenlandse dividendbelasting is ingehouden. Veelal is die inhouding beperkt van 5% tot 8% door de toepassing van een belastingverdrag. In die situatie is verrekening in de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting niet mogelijk omdat het dividend is vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling. Ook aftrek als kosten is niet toegestaan. Onbekend maar goed uit te voeren is de mogelijkheid dat in die situatie een vermindering van 3% van het bruto dividend kan worden verkregen op het moment dat de Nederlandse vennootschap zelf dit dividend weer uitkeert naar haar aandeelhouder. Hiermee moet je dan wel op tijd zijn: er geldt een termijn van twee jaar voor deze dooruitdeling.

Kijk voor de zekerheid eens of de afgelopen jaren alle buitenlandse dividendbelasting wel op de juiste manier voor verrekening in aanmerking is genomen. Dit kan wellicht aardig schelen op het beleggingsrendement.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer