NOW-subsidie afgewezen na structuurwijziging of overgang van onderneming? Bezwaar maken kan lonen!

Dat COVID-19 de hele wereld al bijna een jaar in zijn greep houdt, is geen nieuws. Het virus heeft het afgelopen jaar ook in Nederland een grote impact gemaakt op de economie en de samenleving. Veel bedrijven hebben dan ook steun aangevraagd bij de overheid om daarmee personeelskosten en vaste lasten te kunnen blijven betalen. De regelingen die de overheid heeft gemaakt bieden helaas niet voor alle bedrijven uitkomst, zo ook NOW-regeling niet. Zoals minister Koolmees in april 2020 al aangaf: de NOW-regeling is een generieke regeling waarbij maatwerk niet mogelijk is. Uit 2 bezwaarprocedures die wij onlangs hebben gevoerd, is gelukkig gebleken dat maatwerk via een bezwaarschrift toch mogelijk kan zijn.

Achtergrond NOW

In maart 2020, aan het begin van de zogenaamde coronacrisis, heeft het kabinet een eerste steunpakket voor ondernemers aangenomen. De NOW-regeling is daarvan een onderdeel. Het doel van deze tijdelijke regeling is om werkgevers financieel tegemoet te komen in hun loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst blijven en daarmee geen banen verloren gaan. Omdat snel steun nodig was voor de getroffen bedrijven, heeft het kabinet destijds bewust gekozen om de noodmaatregel snel tot stand te laten komen. Uit de toelichting bij de NOW-regeling blijkt dat de keerzijde van deze snelheid is dat niet aan alle mogelijke scenario’s is gedacht en dat de regeling daarom niet altijd voldoende passend is. Na de inwerkingtreding van de NOW-regeling, is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Ook is de NOW-regeling inmiddels twee keer verlengd. Deze wijzigingen en verlengingen bieden niet altijd de gewenste uitkomst voor de scenario’s waarin een bedrijf een structuurwijziging heeft ondergaan, of wanneer sprake is geweest van een overgang van onderneming.

NOW-subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per tranche en situatie enigszins verschillend. Voor alle tranches geldt wel dat eerst een voorschot moeten worden aangevraagd. Het voorschot is afhankelijk van het percentage omzetverlies en wordt gebaseerd op de loonsom in de ‘refertemaand’: de maand januari 2020 (NOW 1), de loonsom in de maand maart 2020 (NOW 2) of de loonsom in de maand juni 2020 (NOW 3.1, 3.2 en 3.3). Om het voorschot te kunnen ontvangen, moet een standaardformulier worden ingevuld per loonheffingennummer. Het UWV vraagt vervolgens de loonsom van het loonheffingennummer op bij de Belastingdienst en keert een percentage van deze loonsom uit als voorschot op de subsidie.

Problematiek bij structuurwijziging en overgang van onderneming

Op het moment dat een onderneming wijzigt van structuur of als een onderneming wordt overgenomen door een nieuw opgerichte onderneming, kent de Belastingdienst – in de meeste gevallen – aan de ondernemer een nieuw loonheffingennummer toe. Als de structuurwijziging of overgang van onderneming heeft plaatsgevonden ná de ‘refertemaand’ voor de loonsom, zal op het nieuwe loonheffingennummer geen loonsom zijn in die refertemaand. Als gevolg daarvan zal het UWV de aanvraag voor het voorschot op de subsidie afwijzen.

Weeffout in de NOW-regeling?

Als we kijken naar het doel van de NOW – het behoud van werkgelegenheid – dan is het gek dat in bovengenoemde situaties geen recht op subsidie zou bestaan. De werknemers behouden, in beginsel, zowel bij een structuurwijziging als bij een overgang van onderneming hun baan. De gemaakte loonkosten hebben dan betrekking op dezelfde werknemers en onderneming, alleen is de ‘huls’ van de onderneming – en daardoor het loonheffingennummer – gewijzigd.

Bezwaar

Is jouw aanvraag voor de NOW-subsidie afgewezen, omdat er een structuurwijziging of overgang van onderneming heeft plaatsgevonden? Dan kan bezwaar maken zeker lonen. Onlangs hebben wij voor twee klanten bezwaar gemaakt tegen een afwijzing van de NOW-subsidie. Het UWV heeft beide bezwaren gegrond verklaard omdat sprake was van de voortzetting van hetzelfde bedrijf: in het bedrijf was niets veranderd en ook het personeel was hetzelfde gebleven. Gelukkig wordt de soep dus niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend en is maatwerk in zekere zin toch mogelijk!

Let op: voor het maken van bezwaar wordt een termijn van 6 weken gesteld. Daarna is bezwaar maken niet meer mogelijk.

Kostenvergoeding

Bij het maken van bezwaar kun je het UWV verzoeken de kosten voor het bezwaar te vergoeden. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, kent het UWV een door haar vastgestelde kostenvergoeding toe. Vergeet bij je bezwaar dan ook geen beroep te doen op deze kostenvergoeding.

Heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaar tegen de afwijzing van de NOW-subsidie of heb je vragen over de mogelijkheden om bezwaar te maken? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer