Een passend loon

Het afgelopen jaar is op zijn zachts gezegd bewogen geweest. De start van 2021 is ook niet zoals we dat gewend zijn. Daar waar corona een enorme impact heeft op zowel de gezondheidszorg als de economie, is het ook een interessante tijd. Ondernemers gaan op zoek naar nieuwe markten of verdienmodellen. Positief als ik ben, zie ik in deze moeilijke tijd schitterende lichtpuntjes, waar we zeker de vruchten van gaan plukken. Als je het als ondernemer moeilijk hebt, zijn er een aantal regelingen. Eén daarvan is een aanpassing van het salaris als directeur-grootaandeelhouder (dga).

Gebruikelijk loon dga

Wat is een dga? Een dga is iemand die minstens 5% aandelen in een vennootschap heeft. Hij is in dienst van de vennootschap en ontvangt loon. Als de vennootschap na het uitbetalen van loon winst overhoudt, kan dat als dividend aan de dga betaald worden. De belastingheffing over dividend is lager dan de belastingheffing over loon. En de dga kan als eigenaar en bestuurder van de vennootschap zelf bepalen hoe hoog zijn loon wordt. De neiging kan dus bestaan het loon zo laag mogelijk vast te stellen, zodat meer – lager belast – dividend uitgekeerd kan worden. Daarom is in de wet opgenomen dat een dga een gebruikelijk salaris moet krijgen.

Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt het gebruikelijk loon voor de dga minimaal € 47.000 (2020: € 46.000). Het in aanmerking te nemen loon wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam
  • €47.000.

De dga mag zichzelf wel een lager salaris geven, maar dan moet hij aannemelijk maken dat een werknemer in de 'meest vergelijkbare dienstbetrekking' ook een lager loon heeft. Dit is dus een vergelijkbare werknemer in loondienst, zonder een aanmerkelijk belang. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet de dga zijn salaris minimaal op 75% van dat hogere loon stellen. Of op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn b.v. of een verbonden b.v.

Net als in 2020 mag ook in 2021 als corona-steunmaatregel het gebruikelijk loon worden verlaagd. De maatregel is als volgt:

  • de omzet over heel 2021 wordt vergeleken met de omzet over heel 2019
  • het salaris mag alleen worden verlaagd bij een omzetverlies van minimaal 30%.

De berekening van het gebruikelijk loon behoeft zeer zeker aandacht, helemaal in deze bijzondere tijd. De adviseurs van Ruitenburg zijn uiteraard behulpzaam in het vaststellen van een passend loon.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer