Ingrijpende wijzigingen pensioenlandschap

Weet jij nog waar je was op dat euforische moment, 5 juni 2019, toen minister Koolmees en de sociale partijen het pensioenakkoord sloten? Waarschijnlijk niet. Toch gaat het moment invloed hebben als jij als werkgever een pensioenregeling hebt voor je werknemers. Het akkoord is inmiddels uitgewerkt in de Wet Toekomst Pensioenen en deze wet treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Oh dan pas, zul je misschien denken, maar het is nu al tijd om over dingen na te denken. In dit blog vertel ik je er alles over.

Beschikbare premieregelingen

Na 10 jaar onderhandelen lijkt het erop dat het pensioenlandschap ingrijpend gewijzigd wordt. De belangrijkste wijziging is dat alleen beschikbare premieregelingen nog maar toegestaan zijn. In deze regelingen wordt een premie vastgesteld over een gedeelte van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Deze premie wordt belegd en op pensioendatum wordt het bij elkaar gespaarde kapitaal omgezet in een uitkering voor de werknemer. De premie wordt afhankelijk van de afspraken door werkgever en werknemer betaald. Middelloonregelingen en eindloonregelingen gaan verdwijnen. Dit worden ook wel salarisdiensttijdregelingen of uitkeringsregeling genoemd, waarbij de uitkering vanaf pensioendatum het uitgangspunt is. De volgende belangrijke wijziging is het leeftijdsonafhankelijk vaststellen van de beschikbare premie. Voor iedere deelnemer gaat dezelfde premie gelden, ongeacht de leeftijd.

Transitieperiode

De verwachting is dat de wet per 1 januari 2022 ingaat. Gelukkig hoeft de regeling dan nog niet aangepast te zijn. Er geldt namelijk een transitieperiode van 4 jaar, die is onderverdeeld in 3 fases:

  • Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 moeten de arbeidsrechtelijke afspraken gemaakt worden, middels een transitieplan.
  • Tussen 1 januari 2024 en 1 juli 2024 moet dit bekend gemaakt worden aan de uitvoerder, die vervolgens tot 1 januari 2026 in de laatste fase de tijd heeft om de nieuwe regeling daadwerkelijk om te zetten.
  • Op 1 januari 2026 eindigt de transitieperiode en moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Ben je aangesloten bij een pensioenfonds, dan gaan sociale partijen deze transitie vormgeven. Als werkgever met een eigen pensioenregeling ben je zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van je pensioenregeling.

Transitieplan

Werkgevers zijn verplicht om een plan op te (laten) stellen, het zogenoemde transitieplan. Alle overwegingen, keuzes en berekeningen moeten hierin vastgelegd worden. De werknemers moeten met de uiteindelijke plannen instemmen. Dit is een belangrijke fase. Het akkoord van de werknemers is noodzakelijk omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, die niet zomaar gewijzigd mag worden. In veel gevallen geldt voor bepaalde leeftijdsgroepen dat de nieuwe gelijkblijvende premie een verslechtering van de pensioenregeling is. Deze werknemers moeten gecompenseerd gaan worden. Het advies is om te informeren of dit ook voor jouw pensioenregeling geldt en tijdig te starten met het opstellen van het transitieplan.

Overgangsregeling

Ben je een werkgever met een eigen pensioenregeling dan kan er voor jou een overgangsregeling gelden. Je hebt de mogelijkheid om een beschikbare premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie in stand te houden voor de werknemers die op 31 december 2025 in dienst zijn. Je moet dan met 2 pensioenregelingen gaan werken, want voor de werknemers die vanaf 1 januari 2026 in dienst komen moet je regeling hebben met een gelijkblijvende premie. Of je van deze overgangsregeling gebruik wilt maken moet je in je transitieplan voor 1 januari 2024 vastleggen. Ook dit is iets waar je als werkgever nu al mee aan de slag kunt. Valt jouw regeling onder dit overgangsregime en wat zijn de voor- en nadelen als je hiervan gebruik maakt.

Naast deze wijzigingen zijn er nog andere punten die gaan wijzigen, welke nu niet allemaal besproken kunnen worden. Een punt van aandacht die de wetgever nog wel heeft genoemd is het belang van de heldere en duidelijke communicatie richting de deelnemers.

Een transitieperiode van 4 jaar lijkt lang, maar bepaalde keuzes moeten al snel gemaakt worden. Denk hier dan ook al over na en praat erover met je pensioenadviseur.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Carola van Dorp

Carola van Dorp

Pensioenadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer