Wijzigingen btw-regels afstandsverkopen per 1 juli 2021

In mijn eerste blog van 10 januari 2019 schreef ik niet alleen over de vraagstukken rond de huidige afstandsverkopenregeling maar ook over de verwachte wijzigingen in 2021. De ingangsdatum van de wijzigingen is inmiddels bekend. De huidige btw-regels voor de verkopen aan particulieren in andere EU-landen worden vanaf 1 juli 2021 ingrijpend aangepast.

Door de invoering van de nieuwe regels moeten enerzijds aanpassingen plaatsvinden in de webshop, btw-administratie en het facturatiesysteem van de webwinkels. Anderzijds biedt de nieuwe regeling in deze coronatijden met veel digitale shoppers ook kansen voor de uitbreiding van onlineverkopen naar andere EU-landen.

De huidige regeling

Volgens de huidige regeling brengt een webwinkel de Nederlandse btw in rekening wanneer de goederen verzonden worden naar de particulieren in andere EU-landen. Dit is anders als de webwinkel met de afstandsverkopen in het lopende of voorgaande kalenderjaar boven de omzetdrempel van het EU-land van de particuliere afnemer uitkomt. Bij de overschrijding van de omzetdrempel moet de btw van het EU-land van de particuliere afnemer worden berekend.

De wijzigingen vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 moet de Nederlandse webwinkel voor alle verkopen aan de particulieren in andere EU-landen de btw van het EU-land van de particuliere afnemer berekenen. Er geldt een algemene drempel van slechts € 10.000. De drempels per EU-land worden afgeschaft.

Het afdragen van de btw van het EU-land van de particuliere afnemer wordt vereenvoudigd. De lokale btw-registraties in andere EU-landen zijn niet meer nodig. De buitenlandse btw kan in Nederland worden aangegeven via één speciale btw-aangifte, de One Stop Shop-aangifte (OSS-aangifte). Vervolgens wordt de btw aan de Nederlandse belastingdienst betaald. De Nederlandse belastingdienst maakt de btw weer over naar de betreffende EU-landen.

De OSS-aangiften moeten per kwartaal worden ingediend. Het indienen van de OSS-aangifte en het betalen van de btw moet binnen een maand na afloop van het betreffende kwartaal plaatsvinden.

Het is niet verplicht om de OSS-regeling te gebruiken. De webwinkels kunnen ook kiezen om zich in het EU-land van de afnemer te registreren voor de btw-aangiften. Dit kan in bepaalde gevallen aantrekkelijk zijn.

Aanmelden voor de nieuwe regeling

Wil je vanaf het derde kwartaal 2021 gebruik maken van de OSS-aangiften, dan moet je je tussen 1 april en 1 juli 2021 via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ aanmelden voor de nieuwe regeling.

Ook wijzigingen voor dropshipping

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen ook de btw-regels voor de invoer van goederen in de EU die bestemd zijn voor de particulieren. De vrijstelling voor de zendingen met een maximale waarde van € 22 vervalt. Voor de ingevoerde goederen moet altijd de btw van het EU-land van de particuliere afnemer worden betaald. Als de ingevoerde goederen een maximale waarde van € 150 exclusief btw hebben, dan kan de webwinkel de btw via de speciale Import One Stop Shop-aangifte afdragen. De consument wordt dan niet meer geconfronteerd met de invoer-btw.

Ook worden de online platforms in een aantal situaties verantwoordelijk voor de afdracht van de btw. Dit is het geval als via de onlineplatforms niet EU-goederen worden verkocht met een maximale waarde van € 150 exclusief btw. Voor de btw worden de goederen eerst door de leverancier aan het online platform geleverd en vervolgens door het online platform aan de consument. Dit heet de ‘platformfictie’. De online platforms verrichten geen bemiddelingsdiensten meer.

Conclusie

Hebben de wijzigingen van 1 juli 2021 gevolgen voor je onderneming, dan moeten er vóór deze datum aanpassingen plaatsvinden in de webshop, btw-administratie en het facturatiesysteem. Vanaf 1 juli 2021 moet per EU-land de juiste btw-tarieven worden gehanteerd. Als je kiest voor de OSS-regeling, dan moet je je zo spoedig mogelijk voor deze regeling aanmelden. De correcties achteraf kunnen tot extra kosten leiden.

Uiteraard kunnen wij je hiermee ook helpen. Neem contact op via het formuliertje bij deze blog, en wij regelen het voor je!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Onur Sahin

Onur Sahin

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer