Overdrachtsbelasting: let op ontbindende voorwaarden

In onze praktijk hebben we veel te maken met onroerend goed transacties. Dat betreft grote vastgoedpartijen tot aan de mkb ondernemer met een eigen pand. De overdrachtsbelasting wordt vaak onderschat. Ten onrechte, want een foutje is snel gemaakt. Met het huidige tarief van 8% kunnen de financiële gevolgen dan aanzienlijk zijn. Een recente uitspraak, wat voor de belastingplichtige tot een vervelende uitkomst leidde, betrof een beroep op een ontbindende voorwaarde.

Ontbindende voorwaarde bij overdrachtsbelasting

De bij aankoop van een onroerende zaak betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd als een ontbindende voorwaarde wordt vervuld. Bijvoorbeeld als partijen bij de levering van een perceel grond afspreken, dat de zaak zal worden teruggeleverd als voor een bepaalde datum geen bouwvergunning is verleend.

Bovengenoemde uitspraak in a nutshell: belastingplichtige heeft in de notariële koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen. In de akte van levering (wat noodzakelijk is bij de levering van onroerend goed) is abusievelijk vermeld dat de levering onvoorwaardelijk is. Belastingplichtige beroept zich op de ontbindende voorwaarde, de oude situatie wordt hersteld, en belastingplichtige claimt de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug. De Rechtbank meent dat niet wordt toegekomen aan het leerstuk van de ontbindende voorwaarde, omdat in de akte van levering sprake van een 'onvoorwaardelijke' levering.

De vraag is: waarop baseert de Rechtbank de strikte eis dat de ontbindende voorwaarde in de leveringsakte moet staan? Deze eis staat niet in de wet. Natuurlijk kan de Rechtbank worden toegegeven dat het hele leerstuk niet opgaat als het feit van de ontbindende voorwaarde niet kan worden vastgesteld. Maar de ingeschreven koopovereenkomst is toch ook een juridisch feit dat net zo zwaar weegt.

Wat ik zeggen wil: dubbel gestikt houdt toch beter. Neem relevante voorwaarden ook in de leveringsakte op. Onderschat de overdrachtsbelasting niet en laat je goed adviseren.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer