Scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar: introductie STAP-regeling

Prinsjesdag is geweest en het einde van 2021 komt alweer in zicht. Dat betekent dat er binnenkort het een en ander verandert voor jou als belastingbetaler. Zo ook voor de aftrek van scholingsuitgaven.

Huidige regeling aftrek scholingsuitgaven

Per 1 januari 2022 vervalt de fiscale regeling voor de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. In de huidige regeling zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven onder voorwaarden aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Kosten die worden gemaakt met het oog op de uitoefening van het (toekomstige) beroep, zoals lesgeld en kosten van studieboeken, kunnen worden afgetrokken. Voorwaarden hiervoor zijn in de huidige regeling dat:

  • de kosten daadwerkelijk betaald zijn.
  • de kosten minimaal €250 en maximaal €15.000 (na vermindering van de drempel) zijn.
  • er geen recht is op studiefinanciering of een soortgelijke regeling.

STAP-budget

De huidige regeling wordt vervangen door de STAP-regeling (Stimulering ArbeidsmarktPositie). Per 1 januari 2022 kunnen scholingskosten daarom niet meer worden afgetrokken. Vanaf dat moment kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal €1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een opleiding, training of cursus.

Aandachtspunten STAP-regeling

  • De scholingsactiviteiten die voor subsidiering in aanmerking komen staan opgenomen in een scholingsregister (DUO)
  • De subsidie wordt per jaar voor 1 activiteit verleend. Ook studieboeken en andere verplichte middelen vallen onder de subsidie, wanneer die kosten door de opleider in rekening worden gebracht.
  • Het UWV voert de subsidieregeling uit. Het aanvraagloket wordt op 1 maart 2022 geopend.
  • Er is jaarlijks €200 miljoen beschikbaar en er kan op 6 momenten in het kalenderjaar een aanvraag worden gedaan. Hierbij geldt het op=op principe.

Toelichting

De overheid wil voorkomen dat mensen hun baan verliezen, door ze met deze regeling de mogelijkheid te geven zich te laten om- of bijscholen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de huidige aftrekpost vooral wordt gebruikt door belastingplichtigen met hoge inkomens. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing, zoals flexwerkers en werkzoekenden, maken te weinig gebruik van de huidige regeling. Met het laagdrempelige STAP-budget wordt beoogd een betere ondersteuning te bieden aan deze groepen.

Tip: Er komt geen overgangsregeling. Dit is van belang als je voor meerdere jaren verplichtingen aangaat. Als de scholingsaftrek gunstiger is dan het STAP-budget, bekijk dan de mogelijkheden om scholingskosten nog in 2021 vooruit te betalen. Wij kunnen je hier uiteraard bij van dienst zijn!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer