Hoe beïnvloed je jouw bedrijfswaarde?

De kans is groot dat je als ondernemer vroeg of laat te maken krijgt met de verkoop van je onderneming. Een belangrijk aspect daarbij is uiteraard de koopprijs.

Prijs en waarde van een onderneming

De prijs voor een onderneming is niet hetzelfde als de waarde van een onderneming. De waarde die een koper aan een onderneming toekent kan heel anders zijn dan de waarde die een verkoper aan dezelfde onderneming toekent. Bijvoorbeeld omdat een koper strategische- of synergievoordelen kan behalen door de aankoop van een onderneming, terwijl een verkoper dat niet kan. In dat geval zal de koper door deze voordelen een hogere waarde aan de onderneming toekennen dan de verkoper.

De prijs voor een onderneming is het bedrag dat de koper en de verkoper uiteindelijk met elkaar overeenkomen. Een verkoper zal alleen bereid zijn tot verkopen als de prijs hoger is dan de waarde die hij aan zijn onderneming toekent. Een koper zal alleen bereid zijn tot kopen als de prijs lager is dan de waarde die hij aan deze onderneming toekent.

Beïnvloeden waarde van je onderneming

De waarde die een koper toekent aan een onderneming speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de prijs. Om te komen tot een zo hoog mogelijke prijs is het daarom van belang om als verkoper die waarde positief te beïnvloeden. Hoewel deze waarde voor iedere koper weer anders zal zijn, kan in het algemeen gesteld worden dat de waarde van een onderneming bepaald wordt door twee factoren:

  • De toekomstige vrije kasstromen
  • Het risicoprofiel

Vrije kasstromen

De toekomstige vrije kasstromen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de waarde van een onderneming. Hoeveel een koper bereid is te betalen voor een onderneming is uiteindelijk afhankelijk van hoeveel hij in de toekomst met die onderneming verwacht te kunnen verdienen. En niet van hoeveel de verkoper met die onderneming in het verleden verdiend heeft.

Om de waarde van een onderneming positief te beïnvloeden, is het daarom van belang om de toekomstige vrije kasstromen te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • omzet te verhogen
  • kosten te verlagen
  • de juiste investeringen te doen
  • het werkkapitaal te verbeteren.

Risicoprofiel onderneming

Daarnaast is voor het bepalen van de waarde van een onderneming het risicoprofiel van die onderneming van belang. Hoe hoger het risico dat de vrije kasstromen in de toekomst anders zullen zijn dan verwacht, hoe lager de waarde van de onderneming. De waarde van een onderneming kan daarom positief beïnvloed worden door het risicoprofiel van de onderneming te verlagen.

Het risicoprofiel van een onderneming kan bijvoorbeeld verlaagd worden door:

  • de afhankelijkheid van één of enkele medewerkers te verkleinen
  • de afhankelijkheid van afnemers en leveranciers te verkleinen
  • activiteiten te spreiden
  • de flexibiliteit van de onderneming te vergroten.

De koopprijs van een onderneming kun je positief beïnvloeden door de toekomstige kasstromen te verhogen en het risicoprofiel te verlagen.

Uiteraard denken wij graag met je mee over de stappen die je daarvoor kunt nemen. Tip: begin daarmee op tijd, zodat je onderneming ‘verkoopklaar’ is wanneer een koper zich aandient.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Niels Baan

Niels Baan

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer