Bestaat de Ziektewet nog?

Ziekteverzuim op het werk komt bij ieder bedrijf voor. ”Mijn werknemer zit in de Ziektewet”, horen wij werkgevers dan regelmatig zeggen als een werknemer zich heeft ziekgemeld. Maar tegenwoordig belandt een arbeidsongeschikte werknemer niet per definitie in de Ziektewet. In deze blog gaan we daar verder op in.

Ziekteverzuim personeel, toen en nu

Tot 1996 ontving een werknemer in dienstverband een Ziektewetuitkering vanaf het moment dat hij arbeidsongeschikt werd. De overheid betaalde het salaris van de zieke werknemer dus door. Uit deze periode stamt de uitspraak ”Mijn werknemer zit in de Ziektewet”.

Sinds 1996 betalen werkgevers het salaris door aan de arbeidsongeschikte werknemer, gedurende maximaal 104 weken. De werknemer wordt dus niet meer arbeidsongeschikt gemeld bij het UWV en ontvangt daar geen uitkering van. De hoogte van de doorbetaling door de werkgever is minimaal 70% van het laatst verdiende salaris, afhankelijk van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Mijn werknemer is ziek, wat nu?

Als werkgever kan je je verzekeren om de loonkosten van de 104 weken doorbetaling vergoed te krijgen. Na die 104 weken volgt een WIA beoordeling door het UWV. Tijdens deze beoordeling wordt gekeken naar de daadwerkelijke situatie van de werknemer en of de werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om de werknemer te re-integreren. Als het UWV oordeelt dat er voldoende is gedaan en de werkgever heeft geen verdere mogelijkheid om de werknemer binnen of buiten het bedrijf te re-integreren, dan vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Ook geldt dan geen opzegverbod meer; de werkgever kan ontslag aanvragen voor de werknemer bij het UWV en de werknemer kan een WIA uitkering of WW uitkering aanvragen.

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt belandt hij dus niet automatisch in de Ziektewet. De Ziektewet bestaat nog steeds, maar is op dit moment een vangnetregeling. Alleen in bijzondere situaties kan een werknemer aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

Bijzondere situaties Ziektewetuitkering

Bijzondere situaties zijn bijvoorbeeld als de werknemer ziek uit dienst gaat na afloop van een contract voor bepaalde tijd, of als aan de werknemer een no-riskpolis is toegekend. Ook als iemand een WW uitkering heeft kan hij zich ziekmelden en ontvangt hij een Ziektewetuitkering. De werkgever meldt de werknemer in dat geval arbeidsongeschikt bij het UWV.

Waarvan betaalt de overheid de Ziektewet?

De financiering van de Ziektewet wordt geregeld vanuit de sociale premies die werkgevers betalen aan de Belastingdienst. Werkgevers ontvangen ieder jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) waarop het premiepercentage is vermeld voor de te betalen Ziektewetpremie van het lopende kalenderjaar. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal ziektewetuitkeringen in de afgelopen 2 jaar in de sector (kleine werkgevers) of in jouw bedrijf (grote werkgevers).

Stappenplan bij ziekteverzuim personeel

Het belangrijkste blijft natuurlijk om ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten. In de periode dat een werknemer verzuimt zijn de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de invulling van de (wettelijke) stappen van het ziekteverzuim. Ons Stappenplan Ziekteverzuim werknemer geeft je handvatten voor wat je moet en kan doen als je te maken hebt met een (langdurig) zieke werknemer. Daarnaast geven we tips hoe je bij kunt dragen aan een goed herstel.

Wil je meer weten of heb je een vraag over ziekteverzuim? Neem contact op met mij of mijn collega’s.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Joke de Vries

Joke de Vries

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer