Goedkoop dividend uitkeren

Box 3 is door de Hoge Raad failliet verklaard en om die reden zoekt het kabinet op allerlei manieren naar geld om dit gapende Box 3 gat op te vangen. Het oog is gevallen op de hardwerkende dga! De voorbereidingen worden namelijk getroffen om een aantal fiscale maatregelen door te voeren die met name de dga raken. Een van de voorgenomen maatregelen is om het belastingtarief van box 2 aan te passen. Dit tarief betaal je bij het uitkeren van dividend vanuit je bv naar privé. Het huidige tarief bedraagt 26,9%, maar dit tarief is de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Vanaf 2001 was het jarenlang stabiel op 25%, maar in 2020 werd het aangepast naar 26,25%, om dit in 2021 nogmaals te verhogen naar het huidige tarief van 26,9%. De verwachting is dat de belastingtarieven voor 2024 in Box 2 als volgt worden:

  • 26,0% van € 0 tot € 67.000
  • 29,5% vanaf € 67.000

Dividenduitkeringen

Om die reden lijkt het logisch om dividenduitkeringen die groter zijn dan € 67.000 in 2022 en 2023 versneld uit te keren en naar voren te halen, zodat het tarief van 26,9% nog van toepassing is. Hou er dan wel rekening mee dat een uitgekeerd dividend normaal gesproken je Box 3 vermogen laat toenemen. Kort en goed is een dividenduitkering uit je eigen bv een prima oplossing, mits je meer rendement weet te maken dan de heffing in Box 3.

Dividend uitkeren om schulden aan je eigen bv af te lossen is ook een uitstekende mogelijkheid met het oog op de Wet excessief lenen. Deze wet zorgt ervoor dat een dga niet meer dan € 700.000 van zijn bv mag lenen. Schulden boven de € 700.000, met uitzondering van een eigen woning schuld bij je eigen bv, worden namelijk vanaf 2023 aangemerkt als een dividenduitkering. Je moet daarover dan belasting betalen in Box 2. Het lijkt verstandig om hier alvast op voor te sorteren, omdat het huidige tarief in Box 2 goedkoper is dan het nieuwe hoge tarief in Box 2.

Dividend van de eigen bv

Mocht je met minder dividend (tot € 67.000) genoegen nemen, dan lijkt een tarief van 26% in 2024 goedkoper te zijn dan het huidige tarief van 26,9%. Daarnaast is in de voorjaarsnota aangekondigd dat inkomen uit Box 2 (dividend van de eigen bv) en Box 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Dit raakt met name dga's met een Box 1 inkomen (denk aan dga loon) dat lager is dan de eerste schijf. Hierdoor kan het lage Box 2 tarief duur uitpakken en zelfs per saldo hoger zijn dan het hoge tarief.

Conclusie is dan ook dat het noodzakelijk is om een zorgvuldige dividendpolitiek te ontwikkelen voor de korte termijn. Hou wel rekening met de eventueel ontvangen coronasteunmaatregelen. In sommige gevallen is er namelijk een verbod op dividenduitkeringen! Door de introductie van de Wet excessief lenen en de aangekondigde verhoging van het tarief in Box 2 lijkt uitstel van belastingheffing voor de dga toch tot een verleden te gaan behoren. Als je dan toch moet afrekenen is een tarief van 26,9% altijd nog aantrekkelijker dan 29,5%. Graag adviseren wij je over hoe goedkoop jij je dividend wilt uitkeren!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ronald Steenks

Ronald Steenks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer