Ouderschapsverlof en (aanvullend) geboorteverlof voor DGA

Goed nieuws voor werkende (aankomende) ouders! Sinds 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof uitgebreid. Beide ouders hebben nu recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Dit geldt zowel voor werknemers in loondienst als voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA). Daarnaast is de regeling (aanvullend) geboorteverlof uitgebreid. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Betaald ouderschapsverlof 2022

In de tabel hieronder zie je de verschillende verlofdagen waar ouders recht op hebben sinds 2 augustus.

  Moeder Partner

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

16 werkuren per week 100% betaald door UWV -
Geboorteverlof - 1x werkuren per week tot 4 weken na geboorte 100% betaald door werkgever
Aanvullend geboorteverlof - 5x werkuren per week tot 6 maanden na geboorte 70% betaald door UWV
Betaald ouderschapsverlof 2022 (nieuw) 9x werkuren per week tot 1 jaar na geboorte 70% betaald door UWV
Onbetaald ouderschapsverlof na opname betaald verlof 26-9=17x werkuren per week tot 8 jaar na geboorte

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als zelfstandig ondernemer heb je ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (hierna: ZEZ-regeling). Je kunt deze uitkering digitaal aanvragen bij het UWV. De ZEZ-uitkering start 6 weken voor de uitgerekende datum, en eindigt 10 weken erna. De totale duur is minimaal 16 weken, net als bij het verlof voor ‘gewone’ werknemers. De uitkering is onder andere bedoeld voor de ondernemer, ZZP’er en DGA. De uitkering is maximaal het minimumloon als je in het voorafgaande jaar minimaal 1.225 uur hebt gewerkt. Wordt het urencriterium niet gehaald, dan is de hoogte afhankelijk van de winst.

Geen geboorteverlof DGA

Het geboorteverlof voor partners (ook wel partnerverlof genoemd) is 1 keer het aantal werkuren per week, ofwel 1 werkweek 100% doorbetaald verlof. Het geboorteverlof moet binnen 4 weken na de geboorte opgenomen worden. Het geboorteverlof blijft ook na de wijzigingen van 2 augustus alleen van toepassing op werknemers. DGA’s en zelfstandig ondernemers blijven uitgesloten van deze regeling.

Aanvullend geboorteverlof

In 2020 is de regeling aanvullend geboorteverlof ingegaan. Partners kunnen maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) opnemen. Dit is dus een aanvulling op het gewone geboorteverlof van 1 week (zie: hiervoor). Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Werknemers moeten het aanvullende geboorteverlof 4 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen bij de werkgever. Het aanvullend geboorteverlof kan alleen worden aangevraagd in hele weken. Lukt het op tijd aanvragen door omstandigheden niet, dan moet de werknemer het zo snel mogelijk melden bij de werkgever. Deze uitkering wordt via de werkgever uitbetaald aan de werknemer. Afhankelijk van welke cao er van toepassing is, kunnen er afspraken zijn gemaakt over een mogelijke aanvulling bovenop de 70% uitkering via het UWV.

De wet heeft geen specifiek overgangsrecht voor dit verlof. Dat betekent dat iedereen die op 2 augustus 2022 aan de voorwaarden voldoet, recht heeft op de uitkering. Baby’s die al vóór 2 augustus zijn geboren komen dus ook in aanmerking, zolang de leeftijd van 1 jaar nog niet is bereikt. De mogelijkheid bestaat dat er slechts een deel van het verlof mogelijk is, bijvoorbeeld als de baby geboren is op 2 september 2021. Het verlof is van toepassing totdat het eerste levensjaar wordt bereikt. In deze specifieke situatie is er 4 weken aanvullend geboorteverlof mogelijk.

Aanvullend geboorteverlof DGA

DGA’s kunnen vanaf 2 augustus ook gebruikmaken van de regeling aanvullend geboorteverlof. De uitkering moet digitaal worden aangevraagd via de website van het UWV. Er wordt 70% van het wettelijk minimumloon (€ 1.756,20 per maand voor 21 jaar en ouder) uitgekeerd, naar evenredigheid van de arbeidsduur (maximaal 40 uur per week). Zelfstandigen blijven uitgesloten van de regeling aanvullend geboorteverlof.

Betaald ouderschapverlof DGA

Ouderschapsverlof is verlof dat beide ouders en verzorgers kunnen opnemen voor de zorg van een eigen kind jonger dan 8 jaar. De duur van het ouderschapsverlof is maximaal 26 weken, ofwel 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt.

Tot 2 augustus 2022 was dit ouderschapsverlof wettelijk gezien onbetaald. Sinds 2 augustus 2022 hebben beide ouders (inclusief adoptie- en pleegouders) recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar. De verlofuitkering is 70% van het maximale dagloon (2022: € 232,90). De overige 17 weken zijn onbetaald verlof. De werknemer moet minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan zijn werkgever melden dat hij van deze regeling gebruik wil maken. Ook DGA’s komen per 2 augustus 2022 in aanmerking voor 9 weken betaald ouderschapsverlof. Zij moeten de uitkering zelf aanvragen via de website van het UWV.

Als de 9 weken niet worden opgemaakt in het eerste (levens)jaar, dan kunnen ze worden toegevoegd aan overige 17 weken ouderschapsverlof. Dit ouderschapsverlof kan dan (maar wel onbetaald) worden opgenomen totdat het kind 8 jaar wordt. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van de cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bouwt de werknemer geen vakantiedagen en pensioen op gedurende deze uren. Ook hiervoor geldt dat uitzonderingen mogelijk zijn afhankelijk van de cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract. Door de daling van inkomen bestaat de mogelijkheid dat er recht is op (verhoging van) verschillende toeslagen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Lucas Rinkel

Lucas Rinkel

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer