Komt jouw investering in aanmerking voor een investeringsaftrek?

Ben jij als ondernemer van plan te investeren in een nieuw bedrijfsmiddel, dan is het verstandig na te gaan of jouw investering in aanmerking komt voor een investeringsaftrek. Daarnaast moet je kiezen in welk boekjaar je de investering doet.

Wat is een investeringsaftrek?

Een investeringsaftrek is een regeling waarbij je een bepaald percentage van de investering in mindering mag brengen van de winst. Hoe hoog dit percentage is, is afhankelijk van de hoogte van de investering en onder welke aftrek de investering valt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Zoals de naam al zegt, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedoeld om investeringen in bedrijfsmiddelen binnen het midden kleinbedrijf te bevorderen. Met de KIA kan het meeste voordeel behaald worden met relatief kleine investeringen. De aftrek neemt af naarmate de investeringen toenemen.

Als je slim investeert, kan je al snel een voordeel behalen met de KIA. Wil je dit jaar nog een investering doen en heb je voor volgend jaar nog een investering in de planning, bekijk dan of het niet voordeliger is om deze alvast in dit jaar te doen of juist andersom. In de tabel hieronder staan de percentages van de investeringsaftrek voor 2022.

 Investering(en)  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 < € 2.400  0%
 € 2.401 - € 59.939  28% van het investeringsbedrag
 € 59.940 - € 110.998  € 16.784
 € 110.999 - € 332.994  € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
 € 332.994>  0%

Aandachtspunten Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

  • Het minimale bedrag per investering moet € 450 exclusief btw zijn. Heb je geen recht op btw-aftrek, dan moet het bedrag € 450 inclusief btw zijn.
  • Het is alleen mogelijk om de KIA toe te passen voor alle in een boekjaar gemaakte investeringen. Het gaat hierbij om de datum van de opdrachtbevestiging, de investering hoeft nog niet geleverd te zijn.
  • In het jaar van het ingebruikname wordt de KIA toegepast. Als de investering nog niet in gebruik is genomen mag er KIA worden geclaimd tot het bedrag dat betaald is. Het kan echter ook voordelig zijn juist in het volgende boekjaar de KIA af te trekken als je dan een hoger belastingtarief hebt.
  • Niet alle investeringen komen in aanmerking. Check op de site van de Belastingdienst welke investeringen niet in aanmerking komen.
  • Verkoop je het bedrijfsmiddel waarop de KIA is toegepast binnen 5 jaar, dan moet je een deel van de investeringsaftrek terugbetalen (desinvesteringsbijtelling).

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willkeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil) zijn regelingen die het fiscaal voordelig maken om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Met de MIA is het mogelijk om tot 45% van het investeringsbedrag in aftrek te nemen. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke KIA. De Vamil houdt in dat je tot 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit biedt een liquiditeitsvoordeel.

De MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap. Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in je belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst. De investering moet minimaal € 2.500 zijn en binnen 3 maanden na aankoop worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let hier goed op, want de praktijk wijst uit dat veel investeringen te laat aangemeld worden, waardoor het recht op toepassing van de regeling vervalt.

Het budget voor 2022 voor de MIA is € 144 miljoen. In het Belastingplan 2023 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het budget voor de MIA vanaf 2023 structureel met € 50 miljoen per jaar omhoog gaat.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling die het fiscaal aantrekkelijk maakt om te investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie toepast. Wie gebruikmaakt van de EIA mag 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Voor de EIA gelden dezelfde voorwaarden als voor de MIA, alleen moet het bedrijfsmiddel voldoen aan een omschrijving op de Energielijst. Als je kiest voor de EIA, kun je geen aanspraak maken op de MIA. Het is wel mogelijk om de EIA te combineren met de KIA. Natuurlijk moet de investering wel in aanmerking komen voor de KIA.

Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 Kw staan op de Energielijst en komen in aanmerking voor de EIA. De investering in zonnepanelen is dus niet alleen duurzaam, maar ook gezien de hoge energieprijzen zeer voordelig.

Ook het budget voor de EIA gaat vanaf 2023 structureel omhoog, maar met € 100 miljoen per jaar. Hiermee wil het kabinet tegemoetkomen aan de toegenomen vraag naar de regeling.

Heb je vragen over de planning van investeringen, neem dan contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer