Huurprijs verhogen? Let op nieuwe rekenmethode CBS

Bijna alle huurovereenkomsten bevatten een regeling op grond waarvan de huurprijs jaarlijks door de verhuurder kan worden aangepast. Die regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat de huurprijs jaarlijks met een vast percentage wordt verhoogd. Een andere optie is dat de huurprijsaanpassing aansluit bij de indexering volgens de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) nemen dit als uitgangspunt. In de praktijk wordt veelvuldig op basis van deze modellen gecontracteerd. De ongekend hoge energieprijzen voor huishoudens in Nederland hebben de laatste maanden geleid tot een sterke stijging van de CPI, waardoor de vraag opkomt: wat zijn de gevolgen voor huurders en verhuurders die een huurprijsaanpassing op basis van de CPI zijn overeengekomen? Dat bespreek ik in deze blog.

De huurprijzen voor woonruimte in de vrije sector worden op dit moment door de overheid gereguleerd, daarom beperk ik me in deze blog tot bedrijfsruimten (zowel winkel- en als kantoorruimte).

ROZ-contracten huurprijs

In de ROZ-contracten is geregeld dat de huurprijs aan de hand van een formule jaarlijks kan worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CPI. Partijen vullen zelf in per welke datum deze jaarlijkse aanpassing plaatsvindt (doorgaans per 1 januari) en wanneer deze voor de eerste keer aan de orde is. Partijen kunnen aanvullend overeenkomen dat de indexering volgens de CPI wordt vermeerderd met een opslag, of dat de aanpassing van de huurprijs niet hoger of lager zal zijn dan een bepaald maximum-/minimumpercentage.

Nieuwe berekeningsmethode huurprijs CBS

Het CBS heeft geconcludeerd dat de huidige methode om energieprijzen voor huishoudens te meten, bij sterk stijgende prijzen leidt tot een overschatting van de inflatie. Een van de oorzaken hiervoor is dat het CBS in de huidige methode alleen rekening houdt met de prijzen van nieuwe energiecontracten. Dit terwijl niet alle huishoudens een nieuw contract hoeven af te sluiten. Het CBS is daarom begin 2022 een onderzoek gestart om de stijging van de energieprijzen voor huishoudens gedetailleerder in kaart te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel nieuwe als bestaande energiecontracten. Op 31 oktober zijn de eerste resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Hoeveel de inflatie onder de nieuwe rekenmethode precies bedraagt is nog onbekend, omdat het onderzoek nog niet volledig is afgerond. Uit de voorlopige cijfers kan al wel worden afgeleid dat het om een aanzienlijk verschil gaat. Volgens de huidige methode bedroeg de inflatie in augustus bijvoorbeeld 12% tegenover een inflatie tussen de 7,5% en 9,6% volgens de nieuwe methode. Het CBS verwacht medio volgend jaar de definitieve cijfers te publiceren.

Gevolgen voor huurders en verhuurders

Indexeringen op basis van de huidige maandprijsindexcijfers volgens de CPI zijn achteraf waarschijnlijk te hoog. Het CBS heeft aangegeven dat ze de cijfers die al gepubliceerd zijn niet met terugwerkende kracht aanpassen. Verhuurders hoeven dus niet te vrezen voor eventuele terugbetalingsverplichtingen. Voor toekomstige aanpassingen van de huurprijs geldt dat de nieuwe rekenmethode zal leiden tot minder forse verhogingen.

Naar verwachting komt in januari meer duidelijkheid over de datum waarop het CBS overstapt naar de nieuwe rekenmethode. Daarnaast geeft het CBS in de komende periode met regelmaat een update van de uitkomsten van het onderzoek naar de nieuwe methode. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Opzeggen huurovereenkomst

Wil je als verhuurder een huurovereenkomst opzeggen? Gebruik dan onze modellen opzeggen huurovereenkomst kantoorruimte of opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Mariëlle van der Stok

Mariëlle van der Stok

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer