Denk aan de voorlopige aanslag

De Commissie Onderzoek Belastingdienst heeft in een zojuist verschenen onderzoek aangegeven dat er wat misgaat bij de Belastingdienst. Zij geven aan dat er risico’s bestaan voor de continuïteit en dat er onvoldoende regie is geweest bij het optuigen van de investeringsagenda en de vertrekregeling voor personeelsleden bij de Belastingdienst. Het ontbreekt aan checks and balances. Er wordt zelfs geroepen dat het risico bestaat dat de Belastingdienst in de toekomst problemen krijgt bij het innen van belastingen.

Hoef ik dan niets meer te betalen? Dat niet; de verwachting is dat de komende jaren weinig zal wijzigen op het gebied van belastingheffing. Zo hebben de meesten van jullie reeds, zoals gebruikelijk, de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangen. Het is van belang om deze goed te controleren. Sinds een paar jaar is het namelijk niet mogelijk om te sparen bij de Belastingdienst. Ingeval van een teruggave inkomstenbelasting wordt geen rente vergoed. Daarentegen wordt wel 4% belastingrente in rekening gebracht wanneer op de aanslag moet worden bijbetaald en de aanslag na 1 juli van het jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, wordt opgelegd. De renteteller begint te lopen vanaf 1 juli.

Het controleren betreft de gebruikelijk punten: de hoogte van het inkomen uit de dienstbetrekking, (bij benadering) de afgetrokken hypotheekrente en de verdeling van het box 3-vermogen tussen jou en je partner. Voor wat betreft het laatste punt is met ingang van 1 januari 2017 een wijziging doorgevoerd. Naarmate het box 3-vermogen toeneemt, loopt het forfaitair rendement op. Er geldt een vrijstelling van € 25.000 (of € 50.000 ingeval van fiscaal partnerschap). In de voorlopige aanslag wordt het box 3-vermogen waarschijnlijk toegerekend aan één van de partners. Met als gevolg misschien wel belastingheffing tegen het hoge forfaitaire rendement. Door het box 3-vermogen tussen de fiscaal partners te verdelen, kan een tariefvoordeel worden behaald.

Check of de Belastingdienst je toeslagen baseert op het juiste inkomen

Als je inkomen hebt waarop geen loonheffing wordt ingehouden, bijvoorbeeld als zzp’er, kan je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangen. Deze blauwe envelop ontving je in het verleden wellicht niet. Je krijgt dit jaar voor het eerst een voorlopige aanslag als de Belastingdienst niet eerder wist dat je een regelmatig inkomen had waarover geen loonbelasting werd geheven. Loonbelasting is wat de werkgever of uitkeringsinstantie elke maand inhoudt ten gunste van de Belastingdienst en wat als voorheffing in de aangifte inkomstenbelasting wordt verwerkt. Ga hierbij na of het door de Belastingdienst geschatte inkomen conform je verwachting is.

De voorlopige aanslag moet worden betaald. Dat mag in één keer of gespreid in 11 termijnen. Als je in één keer betaalt, mag een betalingskorting in mindering worden gebracht op het verschuldigde bedrag. Als de Belastingdienst je inkomen te hoog inschat, kan je een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen.

Ondergeschoven kindje zijn de toeslagen! Het inkomen is ook hiervoor de basis. Als het inkomen te laag is ingeschat, moet je later toeslagen terugbetalen. Check op mijntoeslagen.nl of de Belastingdienst je toeslagen baseert op het juiste inkomen.

Zo snel vooruitkijken op 2017 vraagt nogal wat. Uiteraard zijn de adviseurs van Ruitenburg je graag behulpzaam bij het controleren en aanpassen van de voorlopige aanslag.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer