Wees voorbereid en in controle!

Ik vind het vreemd dat het fenomeen levenstestament nog niet is ingeburgerd. Want: een ‘normaal’ testament regelt wat er bij overlijden moet gebeuren, maar in een levenstestament regel je zaken voor gebeurtenissen die tijdens je leven plaatsvinden.

Wat nu als je bij leven (tijdelijk) niet meer bij machte bent om je wil te bepalen? Denk aan Martine Bijl, Prins Friso, Michael Schumacher of een familielid met Alzheimer. Een ongeluk of ziekte kan je namelijk tijdelijk of permanent uit de roulatie brengen. In dat geval zal iemand jouw zaken voor je moeten regelen. Dit kan een mentor, bewindvoerder of curator zijn. Wil je zelf bepalen wie jouw zaken regelt en wat er geregeld moet worden, leg dit dan vast in een levenstestament.

Ik geef je graag wat voorbeelden:

  • Niet je arts of familie bepaalt hoe de medische behandeling wordt vormgegeven, maar jij hebt zelf je wensen vastgelegd;
  • Niet een familielid, maar bijvoorbeeld je vertrouwenspersoon is gemachtigd jouw financiële zaken te regelen;
  • Niet een rechter bepaalt op verzoek of er nog geschonken mag worden aan de kinderen, maar jij. Je hebt namelijk de voorwaarden al vastgelegd.
  • Niet de rechter benoemt, al dan niet op verzoek, een bewindvoerder of curator, maar jij hebt bepaald wie je (financiële) zaken mag behartigen en op welke wijze dit moet gebeuren.
  • Niet de rechter bepaalt op verzoek of een overbedelingsvordering mag worden uitbetaald, maar jij hebt bepaald onder welke voorwaarden dit moet gebeuren.
  • Niet een vreemde, maar jij bepaalt wat er met je onderneming gebeurt bij een ongewenste afwezigheid.

Het levenstestament is geen echt testament, maar een verzameling van machtigingen en wensen. En deze werken alleen bij leven! Je ‘normale’ testament bepaalt wat er gebeurt bij overlijden. Overigens kan er bij de uitleg van onduidelijke bepalingen in het testament aansluiting worden gezocht bij de wensen zoals omschreven in het levenstestament.

Het opstellen van een levenstestament kan van belang zijn voor iedereen

Het opstellen van een levenstestament kan van belang zijn voor iedereen. Niet alleen mensen die voor hun pensioen of juist er na zitten, maar ook voor jongeren, ondernemers (inclusief dga's) en niet-ondernemers kan het opstellen van een levenstestament een toegevoegde waarde zijn.

Bespreek het levenstestament met je Ruitenburgadviseur of een van de specialisten bij Ruitenburg.

Be prepared and in control!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Edward Vos

Edward Vos

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer