Eerste uitstel uitfasering pensioen eigen beheer

De wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer is nog niet aangenomen omdat de wetgever een mogelijk collectieve aftrekpost wil tegengaan. Ongeacht of de vrees hiervoor terecht is, houdt dit wel in dat het wetsvoorstel niet per 1 januari 2017 ingaat.

Het gevolg is dat niet direct daarna een fiscaal gunstige omzetting of afkoop wettelijk mogelijk is. De verwachting is wel dat zodra deze wet wordt aangenomen, er zoveel mogelijk terugwerkende kracht naar 1 januari 2017 wordt beoogd. Het is maar de vraag of je met terugwerkende kracht een omzetting of afkoop kunt doen. Ik meen van niet.

Afkoop vindt volgens de voorgestelde wettekst plaats op het moment dat de pensioengerechtigde het besluit daartoe neemt. Dit lukt pas zonder fiscaal draconische gevolgen als de nieuwe wet definitief is ingevoerd. Het gevolg is dat als vroegste datum van omzetting of afkoop pas kan gelden het moment dat de wettekst is aangenomen. Als de wetgever opschiet is dit naar verwachting ergens eind januari 2017. Dat wil zeggen: als er voor die tijd niet nieuwe vermeende gaten in de voorgestelde regeling worden ontdekt. Zo heb ik bijvoorbeeld nog niemand gehoord over de gevolgen voor de AB-claim bij omzetting van het pensioen voor een recentelijk geëmigreerde DGA of het echtpaar dat een scheiding regelt, hierbij het pensioen verdeelt, blijft samenwonen en enkel de niet-werkende partner tot afkoop over gaat.

Het nu ontstane uitstel houdt in voor degenen die graag willen afkopen (en dat willen er volgens de wetgever nogal wat) dat er in 2017 nog een paar weken actuariële rente zal worden berekend. Die extra oprenting verhoogt de afkoopsom maar zal niet onder de gunstregeling bij afkoop kunnen vallen. Alhoewel dit over het algemeen een gering extra bedrag zal betreffen, genereert de wetgever hierdoor (als we zijn berekeningen als uitgangspunt nemen) toch een paar miljoen meer aan belastinginkomsten.

Het voordeel van dit alles is wel dat de gemiddelde adviseur de verwachte drukte begin januari 2017 een paar weken voor zich uit kan schuiven. En wie weet hoeveel uitstel er nog komt...

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer