De meest gestelde vraag in juli: ben ik als DGA wel goed verzekerd?

Dit is natuurlijk niet echt de meest gestelde vraag in juli. “Kunnen jullie mijn administratie en btw-aangifte iets eerder verwerken dit keer?” heb ik vele malen vaker gehoord. De vakantieperiode zorgt ervoor dat veel klanten een gerust hart mee willen nemen naar de zon en geen belastingschuld. En daar werk ik uiteraard met plezier aan mee.

Maar deze vraag stond wel op een opvallende tweede plek. De zomervakantie wordt door ondernemers ook aangegrepen om zaken buiten de reguliere bedrijfsvoering op te pakken.

Met name onder de directeuren-grootaandeelhouders heerst er nog weleens verwarring over of ze in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen of niet. En ik moet eerlijk bekennen: voor mij was het ook een gevalletje ‘hoe zat het ook alweer?’ Ik heb daarom met dank aan collega’s mijn kennis opgefrist en wijd er deze blog aan.

DGA

Even terug naar het begin: wanneer ben je precies een directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Een aandeelhouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap – al dan niet via een eigen bv – heeft een dienstbetrekking bij de vennootschap. Als gevolg van die dienstbetrekking ben je in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA).

Belangrijkste vraag daarbij is of de bestuurder zijn eigen ontslag kan tegenhouden

Er bestaat echter de regeling ‘Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ waarin is vastgelegd in welke gevallen een statutair bestuurder als DGA wordt aangemerkt en dus niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Belangrijkste vraag daarbij is of de bestuurder zijn eigen ontslag kan tegenhouden. Zo ja, dan ben je niet verplicht verzekerd. Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • Je hebt een zodanig groot aandeel in het kapitaal van de vennootschap dat je volgens de statuten over je eigen ontslag kan besluiten. Er bestaat dan geen gezagsverhouding meer tussen vennootschap en bestuurder en je bent dus geen ‘gewone’ werknemer. De aandelen die je echtgenoot in de vennootschap heeft moeten daarbij ook meegerekend worden.
  • Als je als bestuurder samen met bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad ten minste twee derde van de aandelen (met stemrecht) hebt, wordt ook geacht dat je samen met je familie je ontslag kan tegenhouden.

Nevengeschiktheid

In aanvulling op bovenstaande: bestuurders die samen alle aandelen hebben en ieder een (nagenoeg) gelijk aandeel in de vennootschap bezitten, worden ook als DGA aangemerkt. 

Let op: in de regeling vóór 1 januari 2016 was niet opgenomen dat de bestuurders alle aandelen moesten hebben.

Voorbeeld
Een bv heeft vier aandeelhouders (ieder 25%), waarvan er drie ook statutair bestuurder zijn. Vóór 2016 waren deze bestuurders nevengeschikt en dus aangemerkt als DGA. Vanaf 2016 is dat niet meer het geval, gezien ze met zijn drieën niet alle aandelen bezitten.

En dan?

Tot zover het stuk theorie. Vervolgens is het de vraag: wat te doen? Daarop hebben wij ons flauwe adviseursantwoord natuurlijk weer klaar: dat hangt ervan af. In veel gevallen willen DGA’s zelf de keuze maken of- en waarvoor zij zichzelf verzekeren. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin je als DGA toch verzekerd wilt zijn voor de werknemersverzekeringen, bijvoorbeeld wanneer dat goedkoper is dan zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Als je volgens de huidige regeling als bestuurder en/of aandeelhouder niet als DGA (dus als reguliere werknemer) wordt aangemerkt, vind je het misschien toch niet wenselijk om de premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen. 

Afhankelijk van jouw situatie en wensen, zijn er wellicht mogelijkheden om dit soort veranderingen voor elkaar te krijgen. Ik sta in ieder geval klaar om die samen met jou door te nemen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Dave Vis

Dave Vis

Relatiebeheerder
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer