Je kunt je altijd nog bedenken, toch?

Nu het buiten weer kouder wordt, ben ik op zoek naar een nieuwe winterjas. Op internet kwam ik een mooie jas tegen, die ik heb besteld. Toen ik de jas thuis paste bleek hij helaas niet zo warm te zijn als ik had gehoopt. Omdat het ging om een online aankoop, heb ik gebruik gemaakt van het recht om binnen de bedenktijd van 14 dagen van de koop af te zien. De jas heb ik dus teruggestuurd, en daarna netjes het aankoopbedrag van de leverancier terug ontvangen.

In het arbeidsrecht bestaat eveneens het recht om je te mogen bedenken. Als de werkgever en de werknemer overeenstemming bereiken over een beëindiging van het dienstverband kan de werknemer gebruik maken van een bedenktermijn.

Hoe zit dit ook alweer?

Overeenstemming over de beëindiging van het dienstverband bereiken partijen in het algemeen door met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. In dat geval gaat de bedenktermijn lopen op het moment dat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Het moment van totstandkoming is gelijk aan de datum waarop partijen de overeenkomst hebben ondertekend.

Binnen 14 of 21 dagen na de datum waarop de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen kan de werknemer de overeenkomst ontbinden. De bedenktermijn van 14 dagen geldt wanneer de werkgever de werknemer schriftelijk in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktermijn heeft gewezen. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer de overeenkomst binnen 21 dagen ontbinden. De werknemer heeft geen reden nodig om zich te bedenken. Hij hoeft de werkgever alleen schriftelijk te laten weten dat hij de overeenkomst ontbindt.

Van overeenstemming over een beëindiging van de arbeidsrelatie is ook sprake als de werknemer instemt met de opzegging door de werkgever. De bedenktermijn is daarom ook op deze wijze van beëindiging van toepassing. De werknemer kan zijn instemming met de opzegging herroepen tot 14 dagen na de dagtekening van zijn instemming. De bedenktermijn wordt verlengd tot 21 dagen als de werkgever de werknemer niet uiterlijk binnen twee werkdagen na zijn instemming schriftelijk wijst op zijn herroepingsrecht.

Heeft het regeerakkoord gevolgen voor de bedenktermijn?

Het nieuwe kabinet heeft inmiddels de plannen voor de komende periode bekend gemaakt in het regeerakkoord. Het arbeidsrecht zal op een aantal punten veranderen. De bedenktermijn blijft echter ongewijzigd.

Voor werkgevers blijft het dus belangrijk om rekening te houden met de bedenktermijn, aangezien pas na afloop daarvan zeker is dat het dienstverband op de afgesproken datum eindigt. Een werknemer die gebruik heeft gemaakt van de bedenktermijn mag zich niet nogmaals bedenken als binnen zes maanden een nieuwe beëindigingsovereenkomst wordt gesloten.

Inmiddels heb ik online een nieuwe winterjas besteld. Hopelijk heb ik mijn bedenktermijn dit keer niet nodig!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Lisanne van Waardenburg

Lisanne van Waardenburg

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer