Valkuilen

2018 is begonnen! Je bent misschien al aan de slag gegaan met de eerste goede voornemens, zowel zakelijk als privé. Uiteraard wens ik je daar veel geluk en succes bij.

Als ondernemer zal je ongetwijfeld kleine of grote plannen hebben gemaakt voor het nieuwe jaar. Een nieuwe klant binnenhalen, het aannemen van je eerste personeelslid of misschien wel het kopen of verkopen van een onderneming.

Waardebepaling

Regelmatig adviseer ik bij het bepalen van de waarde van een onderneming. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een waardebepaling voor een overnametraject, of bij het beoordelen van een waardering die is opgesteld door een andere partij. Dat laatste kan erg nuttig zijn om te waarborgen dat je als koper niet teveel betaalt, of als verkoper niet te weinig ontvangt. 

Voor het waarderen van ondernemingen kunnen verschillende methodes gebruikt worden. Bij vrijwel al deze methodes vormen de resultaten/kasstromen van de onderneming het uitgangspunt voor de bepaling van de waarde. Drie valkuilen die ik in de praktijk vaak tegenkom zijn de volgende:

1. Het onroerend goed wordt niet apart gewaardeerd

De waarde van een onderneming is afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming. Bij gelijke kasstromen zal een onderneming met een hoog risicoprofiel lager gewaardeerd zijn dan een onderneming met een laag risicoprofiel. Omdat onroerend goed veelal een lager risicoprofiel heeft dan de onderneming waarbinnen het wordt gebruikt, hoort onroerend goed apart gewaardeerd te worden. Gebeurt dit niet, dan leidt dit tot een te lage waarde.

2. Het overtollige werkkapitaal (inclusief liquide middelen) wordt niet uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouder

Het overtollig werkkapitaal is het werkkapitaal dat niet dienstbaar is aan de bedrijfsuitoefening. Daarom maakt het geen deel uit van de onderneming. Het overtollig werkkapitaal kan bijvoorbeeld bestaan uit een vordering die geen verband houdt met de bedrijfsactiviteiten, of uit ‘opgepotte’ liquide middelen. Omdat overtollig werkkapitaal geen deel uitmaakt van de onderneming, hoort het uitgekeerd te worden aan de verkopende aandeelhouder. Gebeurt dit niet (en houd je er ook niet apart rekening mee in je waardering), dan leidt dit tot een te lage waarde.

3. Het vreemd vermogen wordt niet in mindering gebracht op de waarde van de onderneming, om te komen tot de waarde van de aandelen

Er is een verschil tussen de waarde van een onderneming en de waarde van de aandelen. De waarde van de onderneming wordt bepaald op basis van de resultaten/kasstromen. De onderneming is gefinancierd met zowel eigen vermogen (de aandelen) als vreemd vermogen (langlopende schulden). De resultaten/kastromen, die de basis vormen van de waardering, komen niet alleen toe aan de aandeelhouders (dividend), maar ook aan de verschaffers van het vreemd vermogen (rente en aflossing). Om te komen tot de waarde van de aandelen, hoort de waarde van de onderneming daarom verminderd te worden met het vreemd vermogen. Gebeurt dit niet, dan leidt dit tot een te hoge waarde.

Ieder proces is anders

Geen ondernemer is hetzelfde, geen onderneming is hetzelfde. De valkuilen zijn daarom in ieder overnameproces weer anders. Ben je van plan om in 2018 een onderneming te kopen of te verkopen? Ik geef je graag een advies op maat en inzicht in de waarde van je onderneming.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Niels Baan

Niels Baan

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer