Teruggave Belastingdienst bij oninbare vorderingen

Uiteraard hoop ik dat je weinig te maken hebt met debiteuren die niet betalen, maar mocht dit onverhoopt wel zo zijn, dan is er een mogelijkheid om de reeds afgedragen omzetbelasting terug te vorderen bij de Belastingdienst.

Deadline voor terugvordering omzetbelasting

Deze terugvordering kan je 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum doen, of in de maand waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen. De omzetbelasting moet dan teruggevorderd worden in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting na het verstrijken van deze termijn. Let op: dit kan later niet meer, het teruggaafrecht is dan vervallen!

Is de uiterste betaaldatum 1 januari 2017, dan wordt de vordering op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt en moet deze in de aangifte omzetbelasting van januari 2018 (bij maandaangifte) of het 1e kwartaal 2018 (bij kwartaalaangifte) opgegeven worden.

Overgangsregeling

Als er vorderingen zijn waar de uiterste betaaldatum al voor 1 januari 2017 was, en deze vorderingen tot dusver nog niet definitief oninbaar waren, dan geldt de overgangsregeling. Deze vorderingen kunnen dan op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt.

Wijze van aangifte

Het bedrag van de terug te vragen omzetbelasting moet opgegeven worden als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan omzetbelasting. Je vult deze in bij vraag 1a of 1b van de aangifte omzetbelasting.

Als je de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in je aangifte omzetbelasting en deze vordering wordt later toch helemaal of gedeeltelijk betaald, dan geef je de verschuldigde omzetbelasting aan over het gedeelte dat je hebt ontvangen. Dit doe je in het aangiftetijdvak waarin je de betaling ontvangt.

Terugbetalen voorbelasting bij niet betalen crediteur

Omgekeerd geldt deze regeling natuurlijk ook. Als jij de voorbelasting van een leverancier in aftrek hebt gebracht, maar de factuur uiteindelijk niet- of gedeeltelijk niet betaalt, dan moet je deze voorbelasting als negatieve voorbelasting in de aangifte omzetbelasting aangeven. Dit doe je bij vraag 5b. Je geeft dit aan in de periode waarin duidelijk is geworden dat je de factuur niet gaat betalen, of na het verstrijken van de 1-jaarstermijn na de uiterste betaaldatum van de factuur.

Mocht je nog vragen over de teruggave hebben, dan kan je uiteraard contact met mij of je adviseur opnemen!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Stephanie Verhaagen

Stephanie Verhaagen

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer