Een blik in de toekomst

Een tijdje geleden stelde iemand mij de vraag hoe oud hij mocht worden, als hij nu over een miljoen aan spaargeld beschikte. Deze vraag (of varianten daarop) komen bij een borrel geregeld aan de orde. Mijn antwoord is dan meestal dat ik met dat miljoen heel oud kan worden, maar hij niet.

Het is handig af en toe eens te kijken hoe je er financieel voor staat. Dit simpelweg door een weergave te (laten) maken van de huidige bezittingen en schulden, waaronder ook te verwachten pensioenen en vergelijkbare uitkeringen. Dit geeft een idee van je huidige vermogenspositie en hoe zich dit naar verwachting in de toekomst zal ontwikkelen. Zo’n overzicht is niet alleen bedoeld om na te gaan wanneer je kunt stoppen met werken (of hoe lang je spaargeld mee zal gaan als je nu zou stoppen). Het geeft ook aan welke bestaande bronnen van inkomen (pensioen, lijfrente, spaargeld, eigen woning) er bestaan en op welk moment je deze het beste kunt aanspreken.

Geregeld hoor ik dat iemand vermogend is en toch wel voldoende geld heeft om heel oud te kunnen worden. De vraag of stoppen met werken wel een optie is, speelt dan geen rol. Toch heeft iemand ook dan vaak baat bij het opstellen van een meerjarig vermogensoverzicht.

Je kunt op deze manier prima laten zien wat het aanwezige vermogen jaarlijks per onderdeel oplevert. Soms blijkt dan dat hier en daar wat schuiven met het vermogen beter is om het algehele rendement te kunnen verhogen. Daarnaast geeft dit een indruk van de mogelijkheden tot schenken, bijvoorbeeld aan (klein)kinderen of goede doelen. Het laat dan ook zien wanneer je het beste met schenken kunt beginnen voor welke bedragen per jaar. Ook ontstaat dan een beeld van de eventuele nalatenschap en daarover verschuldigde heffingen. Je kunt dan nu nog het nodige doen die te beperken. Tenslotte houdt het een spiegel voor van de huidige uitgaven en wat hierin nog te verwachten valt. Niet zelden geeft dit een andere indruk dan men eerst had…

Als er een inkomenstekort bestaat of wellicht dreigt te ontstaan, dan blijkt dit vrijwel automatisch. Je kunt er dan direct naar handelen. De ingangsdatum van een pensioen of een lijfrente is immers vaak te vervroegen of juist uit te stellen. Daarnaast bestaat vaak nog de mogelijkheid aanvullende voorzieningen te treffen. Heb je voorlopig geld over, dan maakt zo’n overzicht snel inzichtelijk welk deel van het vermogen je voor langere tijd kunt vastzetten en welke horizon dan kan gelden.

Uiteindelijk blijkt steeds weer dat je met een vermogensoverzicht niet alleen een blik krijgt in de toekomst, maar ook dat deze maakbaar is.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Kees Kocks

Kees Kocks

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer