Kan een bestuurder met een tegenstrijdig belang deelnemen aan besluitvorming?

Volgens de wet mag een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, niet deelnemen aan interne besluitvorming. Deze tegenstrijdigbelangregel heeft geen gevolgen voor de bevoegdheid van het bestuur om de vennootschap te vertegenwoordigen. De regel is dus geen vertegenwoordigingsregel, maar een besluitvormingsregeling.

Gevolgen niet-naleving

Neemt de geconflicteerde bestuurder toch deel aan interne besluitvorming, dan kunnen alle bestuurders worden aangesproken op grond van onbehoorlijke taakvervulling, met alle gevolgen van dien.

Statutaire afwijking van de wettelijke besluitvormingsregels

In veel gevallen is het praktischer als de bestuurder toch bevoegd blijft om besluiten te nemen, ondanks het tegenstrijdig belang. De vraag die dan opkomt: is er een manier om de tegenstrijdigbelangregel ‘weg te schrijven’ in de statuten, zodat de geconflicteerde bestuurder toch deel kan nemen aan beraadslaging en besluitvorming? Het antwoord is ja en nee.

  • Ja, dat kan als bij het nemen van een bestuursbesluit alle bestuurders geconflicteerd zijn en er geen raad van commissarissen is. Een afwijkende regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat een of meer geconflicteerde bestuurders het bestuursbesluit toch kunnen nemen, of dat een of meer aandeelhouders het bestuursbesluit kunnen nemen.
  • Nee, dat kan niet als een of meer (maar niet alle) leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben. In de statuten kan dus niet bepaald worden dat als een of meer (maar niet alle) leden van het bestuur een tegenstijdig belang hebben, zij toch bevoegd blijven aan de besluitvorming deel te nemen, of een ander orgaan bevoegd is het besluit te nemen.

Tip: zeker bij een bestuur dat bestaat uit één bestuurder, kan het praktisch zijn dat deze bestuurder bij een tegenstrijdig belang bevoegd blijft om besluiten te nemen. Ik adviseer dan ook de wettelijke tegenstrijdigbelangbepaling ‘weg te schrijven’ in de statuten. Vanzelfsprekend kan ik meekijken of dit voor jou interessant is.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Ellen Metselaar

Ellen Metselaar

Juridisch adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer