Spek de pot van jouw medewerkers

Mijn tennisclub biedt mij met ingang van dit seizoen de mogelijkheid om meerdere sporten te beoefenen tegen betaling van hetzelfde contributiebedrag als voorheen. Er worden twee padel-banen (spreek uit als padèl-banen) aangelegd waarop de leden van de vereniging, naast het traditionele tennis, de flitsende combinatie van tennis en squash kunnen spelen. Ook worden mini-tennisbaantjes en jeu-de-boules banen gerealiseerd. Op deze manier profileert de club zich als een moderne vereniging waar sporters meer keuze hebben, en waar rekening wordt gehouden met de levensfase waarin leden zich bevinden.

Individueel keuzebudget

Ook van moderne werkgevers wordt gevraagd de medewerkers keuzevrijheid te geven en rekening te houden met de individuele situatie, levensfase en wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. In veel cao’s vind je dan ook bepalingen terug onder het kopje ’Individueel keuzebudget’ (IKB) of ’Persoonlijk keuzebudget’ (PKB). Je kunt deze regelingen zien als een moderne variant van het welbekende cafetariasysteem (ook bekend als arbeidsvoorwaarden á la carte).

Indien jouw onderneming niet is gebonden aan een cao, kan een IKB tevens interessante (kostenneutrale) mogelijkheden bieden om arbeidsvoorwaarden flexibel te laten benutten. En het kan fiscaal voordeel bieden door belaste arbeidsvoorwaarden om te ruilen tegen onbelaste arbeidsvoorwaarden.

Het IKB komt naast het salaris te staan (ook op het loonstrookje) en de medewerker kan vrij over dat IKB beschikken. Het budget wordt meestal gevoed uit het vakantiegeld, de bovenwettelijke verlofdagen en een eventuele eindejaarsuitkering.

Voorbeelden

Laten we als voorbeeld nemen dat jouw medewerker 15% van het salaris als IKB beschikbaar heeft (8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering en 1% bovenwettelijke vakantiedagen). Bij een salaris van € 2.500 wordt dan € 375 per maand (€ 4.500 per jaar) als reservering opgebouwd voor vrij te besteden en zelfgekozen doelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Extra verlofuren kopen om eens wat langer met vakantie te gaan of vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging te doen;
  • Een opleiding financieren die normaal gesproken niet door de werkgever zou worden vergoed;
  • Een extra uitbetaling vanuit de IKB reservering in verband met verwachte hoge kosten in een maand, zoals de contributiebetaling aan de tennisvereniging of het schilderen van de woning;
  • Extra pensioen, voor zover de pensioenregeling van medewerker daar voldoende ruimte voor biedt;
  • Vergoeden van een (elektrische) fiets voor woon-werk verkeer;
  • Vergoeden van fitnessabonnement, lunches, tablets, etc.

Mocht aan het einde van het kalenderjaar nog een saldo overblijven in de IKB pot, dan wordt het resterende bedrag aan de medewerker uitgekeerd in december (inclusief het vakantiegeld indien dit deel uitmaakt van de reservering).

Een IKB introduceren

Het introduceren van een IKB-potje voor jouw medewerkers hoeft niet lastig te zijn. Natuurlijk moet je rekening houden met geldende regels. Maar omdat veel cao’s een IKB regeling kennen en deze vaak door de Belastingdienst inhoudelijk zijn beoordeeld, kan iedere werkgever met een gerust hart een eigen IKB introduceren.

In ons salarisprogramma ‘Ruitenburg Salaris Online’ is een IKB regeling eenvoudig in te richten. Medewerkers kunnen via de medewerker-login zelf aangeven wanneer zij gebruik willen maken van hun IKB budget, door middel van het indienen van een declaratie. Het opgebouwde saldo is af te lezen op de salarisstrook.

Je zult zien dat de introductie van ’Arbeidsvoorwaarden a la carte’ je een aantrekkelijkere werkgever maakt. Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk voor hun eigen keuze qua arbeidsvoorwaarden, opleidingskeuze, pensioen, et cetera. Daarnaast geeft de IKB het gevoel meer betrokken te zijn bij de onderneming, zodat werknemers minder snel voor een andere werkgever zullen kiezen. Prettige bijkomstigheid is ook dat verlofstuwmeren worden afgebouwd of voorkomen.

Geïnteresseerd? Of wil je gewoon een keer met mij een potje ’padellen’? Neem contact op voor de mogelijkheden!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Leon Nolten

Leon Nolten

HR adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer