Uitkering van een bonus: recht of gunst?

De Nederlandse economie zit weer flink in de lift en de werkgelegenheid trekt aan. Hopelijk merk jij dit ook binnen je organisatie. Tijd om je werknemers een extraatje te gunnen, of wellicht was dit al een gewoonte in jouw onderneming? Het komt namelijk regelmatig voor dat werkgevers traditiegetrouw een bonus aan hun werknemers uitkeren. Let hierbij op: mogelijk is er inmiddels sprake van een verworven recht.

Wat is een verworven recht?

Verworven rechten zijn arbeidsvoorwaarden die niet uitdrukkelijk overeengekomen zijn, maar door de structurele toekenning in de praktijk zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het volledig doorbetalen van loon bij ziekte, terwijl op grond van de wet volstaan kan worden met 70%. Of zoals eerder genoemd de bonus die jaarlijks wordt uitgekeerd aan werknemers, ongeacht of het bedrijfsresultaat dit toelaat.

Stel nu dat een werkgever zich bedenkt en hij bijvoorbeeld niet langer jaarlijks een bonus uit wil keren. Heeft een werknemer dan recht op een dergelijke voorwaarde, of bestaat er ruimte voor de werkgever om hiervan af te zien?

Wanneer is sprake van een verworven recht?

De vraag wanneer een aan de werknemer toegekend voordeel het karakter heeft (gekregen) van een verworven recht of arbeidsvoorwaarde, is nog niet eenduidig beantwoord. Rechters verschillen van mening over de vraag na welke periode de toekenning van bijvoorbeeld een bonus als een verworven recht gezien mag worden. Soms wordt al snel het ontstaan van een verworven recht aangenomen, soms is zelfs het jarenlang voldoen van een periodieke uitkering niet voldoende. Hierbij wordt gekeken naar het bij de werknemer gewekte vertrouwen aan de ene kant, maar ook naar coulance van de werkgever aan de andere kant.

Wel is duidelijk dat er in ieder geval sprake moet zijn van een verloop van tijd. Een eenmalige uitkering van een bonus zorgt er zelden voor dat een verworven recht, en dus een arbeidsvoorwaarde, is ontstaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bonus minimaal structureel is uitgekeerd.

Consequenties verworven recht

Kwalificeert een recht als een verworven recht en daarmee als een arbeidsvoorwaarde, dan kan de werknemer voortzetting daarvan in een procedure afdwingen.

Tip: als je wilt voorkomen dat een structurele uitkering van een bonus een verworven recht wordt, is het van belang vooraf de gemaakte afspraken met je werknemer goed vast te leggen en hieraan uitvoering te geven in de praktijk. Zo kan de werkgever voor de toekenning van een bonus een voorbehoud maken, bijvoorbeeld door in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat het uitsluitend ter beoordeling van de werkgever is om ieder jaar opnieuw te bekijken of een bonus wordt toegekend.

Heb je vragen over de arbeidsvoorwaarden van je personeel? Neem dan contact met ons op!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Eline van Adrichem

Eline van Adrichem

Juridisch adviseur
Deel dit artikel

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer