Kleintjes worden groot

Mijn oudste dochter gaat in september naar het voorgezet onderwijs, VO zoals ze het zelf noemt. Het is tegenwoordig hip om in afkortingen te praten. Het maken van een keuze voor een school is een belangrijke keuze in haar leven.

Om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken, zijn wij tijdig gestart met de voorbereidingen. Toen zij nog in groep 7 van de basisschool zat, hebben wij samen diverse VO-scholen bezocht om al een eerste indruk te krijgen van de scholen, ter voorbereiding op haar definitieve keuze één jaar later. De open dagen van de scholen zijn namelijk in januari en de inschrijving sluit al begin maart. Een vrij korte periode dus om een goede indruk te krijgen en uiteindelijk een keuze te kunnen maken. 

Ondernemingen kunnen ook groter worden. Eén de van de gevolgen van deze groei is de wettelijke controleplicht. Indien voldaan wordt aan bepaalde groottecriteria, is er sprake van deze wettelijke verplichting.

De pijlers hiervoor zijn:

  • Totaal van de activa groter dan € 6 miljoen
  • Netto-omzet groter dan € 12 miljoen
  • Gemiddeld aantal werknemers meer dan 50

Als twee jaar achtereen aan twee van deze drie criteria wordt voldaan, is de groottecriteria middelgroot of groot van toepassing.

Indien de verwachting is dat een onderneming binnen enkele jaren gaat voldoen aan deze criteria, is het raadzaam om goede voorbereidingen te treffen en hier tijdig mee te beginnen.

Bij een eerstejaarscontrole dient de accountant namelijk de beginbalans te controleren. Daarnaast dient de interne beheersing van de onderneming van voldoende niveau te zijn om een goede accountantscontrole uit te kunnen voeren. Indien het niet mogelijk is om achteraf bepaalde zaken te kunnen vaststellen, zoals het bestaan van de beginvoorraad, kan dit gevolgen hebben voor de strekking van de controleverklaring. Neem tijdig contact op met uw adviseur om te bespreken welke zaken van belang zijn om voor te bereiden.

Na alle goede voorbereidingen heeft mijn dochter een definitieve keuze voor een school gemaakt. Vanzelfsprekend was dit een weloverwogen keuze. Want ja, één kwartier fietsen of driekwartier fietsen enkele reis maakt wel het verschil!

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Wilbert Storm

Wilbert Storm

Accountant
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer