Belasting terugvragen via middeling

De aangifte inkomstenbelasting wordt in april ingediend en in mei of juni volgt veelal de voorlopige aanslag en dus het moment van afrekening. Met de slogan ‘Leuker kunnen we ’t niet maken, wel makkelijker’ helpt de Belastingdienst om snel aangifte te doen. Gemak dient de mens. De plicht is weer gedaan, we gaan verder. Maar let op: de Belastingdienst zal je niet actief wijzen op een voordeel. Kijk dus niet te snel uit naar volgend jaar, kijk in plaats daarvan nog één keer even terug.

Middeling berekenen

Het is namelijk mogelijk belasting terug te vragen als je enkele jaren achter elkaar sterk wisselende inkomens hebt. Je kunt dan een verzoek bij de Belastingdienst doen om het inkomen over 3 jaren te middelen. Het inkomen van 3 opeenvolgende jaren wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. Over dat gemiddelde inkomen wordt berekend hoeveel belasting per jaar betaald had moeten worden. Als in werkelijkheid meer is betaald, kan het meerdere worden teruggevraagd.

Middelingsverzoek

Easy! Er zijn wel een aantal spelregels. Zo kan middeling alleen voor zover een drempel van € 545 wordt overschreden. Ook moet over alle jaren in elk geval een voorlopige aanslag zijn opgelegd. De aanslag over het meest recente jaar in de middeling mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn vastgesteld. Je mag kiezen welke jaren je in de middeling betrekt, zij het dat een bepaald jaar maar 1 keer in een middelingsverzoek kan worden betrokken. Ook moet het verzoek vergezeld gaan van een berekening.

Een situatie waarbij middeling lonend kan zijn, is bijvoorbeeld bij een inkomenspiek in een bepaald jaar. Bijvoorbeeld als je bent gaan werken na het afronden van een studie, maar ook als je als ondernemer sterk wisselende winsten behaalt.

Let op: in het coalitieakkoord is afgesproken dat de regeling van middeling van box 1 inkomen vanaf 2023 vervalt. Maar niet getreurd, in recente antwoorden op kamervragen hierover is de afschaffing verduidelijkt; de jaren 2022-2023-2024 is de laatste 3-jaars periode waarvoor nog middeling kan worden toegepast.

Dus doe de check en loop geen potentieel meevallertje mis. Bij twijfel ben ik je graag behulpzaam.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Vul hier een geldig telefoonnummer in (Voorbeeld 0612345678, zonder spaties of tekens)

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer