Een terugblik

De aangifte inkomstenbelasting is in april ingediend en in mei of juni volgt veelal de voorlopige aanslag en dus het moment van afrekening. Met de slogan “Leuker kunnen we ’t niet maken, wel makkelijker” helpt de Belastingdienst om snel aangifte te doen.

Gemak dient de mens. De plicht is weer gedaan, we gaan verder. Maar let op, de Belastingdienst zal je niet actief wijzen op een voordeel. Kijk dus niet te snel uit naar volgend jaar; kijk in plaats daarvan nog één keer even terug.
Het is namelijk mogelijk belasting terug te vragen als je enkele jaren achter elkaar sterk wisselende inkomens hebt. Er kan een verzoek kan bij de Belastingdienst worden gedaan om het inkomen over drie jaren te middelen. Het inkomen van drie opeenvolgende jaren wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. Over dat gemiddelde inkomen wordt berekend hoeveel belasting per jaar betaald had moeten worden. Als in werkelijkheid meer is betaald, kan het meerdere worden teruggevraagd.

Easy! Er zijn wel een aantal spelregels. Zo kan middeling alleen als een drempel van € 545 wordt overschreden. Ook moet over alle jaren in elk geval een voorlopige aanslag zijn opgelegd. De aanslag over het meest recente jaar in de middeling mag niet langer dan drie jaar geleden zijn vastgesteld. Je mag kiezen welke jaren je in de middeling betrekt, zij het dat een bepaald jaar maar één keer in een middelingsverzoek kan worden betrokken. Ook moet het verzoek moet vergezeld gaan van een berekening.

Situaties waarbij middeling lonend kan zijn, is bijvoorbeeld een inkomenspiek in een bepaald jaar, je bent gaan werken na het afronden van een studie, maar ook als je als ondernemer sterk wisselende winsten behaalt of in 2017 als directeur-grootaandeelhouder het pensioen in eigen beheer hebt afgekocht.

Dus doe de check en loop geen potentieel meevallertje mis. Bij twijfel ben ik je graag behulpzaam.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Marc Schouten

Marc Schouten

Adviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer