Zon, zee & testament?

Om de kans te verkleinen dat ik iets vergeet, maak ik bij het pakken van mijn koffer altijd gebruik van checklists op internet. Deze lijsten zijn vaak handig, maar soms ook eigenaardig. Zo trof ik er vorige week een aan waar niet alleen dingen opstaan als een bikini, handdoek, sokken, oplader, gegevens reisverzekering et cetera. Deze checklist bevatte ook ‘het testament’. De persoon die deze lijst heeft opgesteld, is kennelijk van mening dat je niet gerust op vakantie kunt gaan, zonder van tevoren een testament op te stellen.

Nu vraag je je misschien af, is dit waar? Hoe is het wettelijk geregeld als je overlijdt zonder testament? De meest voorkomende gezinssituatie in Nederland is een gezin met kinderen. Als iemand overlijdt met partner en kinderen zonder van tevoren een testament op te stellen, dan geldt de wettelijke verdeling. Onder de wettelijke verdeling gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende partner. Dit betekent niet dat de kinderen onterft zijn. De langstlevende ouder krijgt wel het gehele vermogen, maar ook een (renteloze) schuld aan de kinderen ter grote van hun erfdelen. Deze schuld is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. De kinderen krijgen hun gedeelte van de erfenis dus pas nadat beide ouders zijn overleden.

Let op: de wettelijke verdeling geldt niet voor samenwoners (met kinderen). In dat geval is de partner geen wettelijk erfgenaam. Samenwoners kunnen elkaar alleen benoemen als erfgenaam via een testament.

In veel gevallen is de wettelijke verdeling een prima regeling. Toch kan het handig zijn om een testament op te stellen. Via een testament is het namelijk mogelijk om de wettelijke verdeling aan te passen aan de persoonlijke situatie, of geheel te wijzigen. Zo kunnen andere erfgenamen worden benoemd of juist worden onterfd, kunnen de erfdelen per erfgenaam worden gewijzigd, kan de rente op de vorderingen van de kinderen worden aangepast, de opeisbaarheidsgronden van de vorderingen worden aangevuld, enzovoorts. Ook is het mogelijk om het testament zo in te richten dat bij overlijden erfbelasting wordt bespaard.

En nog belangrijker: ouders kunnen via het testament de voogdij en het bewind regelen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan is duidelijk wie de kinderen opvoedt en hun vermogen beheert. Ook is aan te raden om via het testament een executeur te benoemen, die de uitvaart regelt en de afwikkeling van de nalatenschap verzorgt. Dit kan bij overlijden veel discussie voorkomen. Verder wordt in testamenten vaak een uitsluitingsclausule opgenomen, waaruit volgt dat de erfenis altijd in het privévermogen van een erfgenaam valt. Dit voorkomt dat de ex-partner bij echtscheiding aanspraak kan maken op een deel van de nalatenschap.

Een testament biedt dus veel voordelen en vooral ook veel mogelijkheden. Ik raad daarom niet aan om nog snel voor de vakantie een testament op te laten stellen. Misschien is het een beter idee om het testament op de checklist te zetten voor na de vakantie, en de rustige zomermaanden te gebruiken om er eens over na te denken.

Heb je vragen, dan kun je altijd bij ons terecht voor advies. Dit geldt ook voor een controle van al bestaande testamenten.

 

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

(*)
Vul hier je naam in

(*)
Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

(*)
Ongeldige invoer

Greetje van der Heden

Greetje van der Heden

Belastingadviseur
Deel dit artikel
Accepteer marketing-cookies om dit artikel te kunnen delen.

Ik wil meer informatie ontvangen over dit onderwerp

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Opmerking (optioneel)

Ongeldige invoer